Usluge Udruženja Forum mladih sa invaliditetom: Podrška osobama s invaliditetom u procesu zapošljavanja

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom već 10 godina pruža podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Program se realizuje u Beogradu, a članovima su dostupne sledeće usluge:

Profilisanje za tržište rada

Usluga će se realizovati kroz individualni rad sa pojedincem, te će na taj način pojedinac moći otvoreno da govori o poteškoćama sa kojima se suočava, načinima za njihovo prevazilaženje i o svojim budućim planovima, a sve u cilju sagledavanja ličnih potencijala i mogućnosti za zapošljavanje. Ovakav pristup pruža podršku za savladavanje prepreka u okruženju: procenu mreže socijalne podrške, pribavljanje informacija o mogućoj uključenosti u različite mere i aktivnosti zapošljavanja, kao i o oblicima i načinima zapošljavanja.

Usluga će biti dostupna svakog utorka u mesecu, u prepodnevnim (od 11h) i poslepodnevnim terminima (od 17h). U direktnom radu sa korisnicima će biti angažovane 2 savetnice, a razgovori će se obavljati po principu jedan na jedan.

Neophodno je da zainteresovana lica zakažu sastanak sa savetnicom putem mejla Foruma: office@fmi.rs ili telefonskim putem na broj: 011 3220632 i 064 4007839. Forum mladih sa invaliditetom će pružiti informaciju o prvom slobodnom terminu za razgovor.

Realizacija radionica za unapređenje kompetencija za tržište rada

U procesu zapošljavanja, osim stručnih kompetencija i kvalifikacija, važne su i nespecifične kompetencije koje su osnov za razvoj dobrih odnosa na poslu i generalno za zdrav odnos prema radu. U tom cilju, Forum mladih sa invaliditetom će organizovati radionice za usvajanje znanja i veština koje poslodavci označavaju kao preduslov za zapošljavanje. Program je dizajniran u skladu sa savremenim trendovima na tržištu rada i podrazumeva rad na razvijanju tzv. mekih veština koje su neophodne u današnjem svetu rada, bez obzira na to koji je posao u pitanju.

Pozivi za radionice će biti javno objavljivani na sajtu Foruma www.fmi.rs i na društvenim mrežama, a biće prosleđivani i direktno na mail članovima Foruma. Radionice će biti interaktivne, podsticaće diskusiju i aktivno učešće svih učesnika.

Izrada biografije i priprema za razgovor za posao

Proces zapošljavanja i predstavljanja osoba sa invaliditetom budućem poslodavcu počinje onog momenta kada se prijave na određeni oglas za posao. Prvi korak za upoznavanje sa potencijalnim poslodavcem je biografija, a potom i intervju za posao.

Izrada biografije

Kako bi se unapredio kvalitet biografija koje osobe sa invaliditetom dostavljaju poslodavcima, Forum mladih sa invaliditetom će pružiti podršku u izradi, dopuni ili izmeni biografija svojim članovima.

Zainteresovani pojedinci mogu zahtev za izradu ili za unapređenje svoje biografije dostaviti na mail office@fmi.rs, nakon čega će naša HR ekspertkinja pružiti online podršku putem davanja adekvatnih formulara i smernica, kao i korekcije već napisanih biografija. Zahtev se može podneti u bilo kom trenutku.

Priprema za razgovor za posao

U cilju sticanja veština što boljeg predstavljanja poslodavcu, Forum mladih sa invaliditetom će jednom mesečno organizovati radionicu za pripremu za razgovor za posao.

Teme koje će se obrađivati su:

  • Borba protiv treme i straha
  • Dikcija
  • Govor tela
  • Odgovaranje na pretpostavljena pitanja: Sastavljanje preciznog spiska mogućih pitanja i uvežbavanja najboljih odgovora. Način odgovaranja na pitanja.

Radionice će se održavati svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, a za učešće na radionicama neophodno je da se zainteresovani pojedinci prijave putem mail-a office@fmi.rs , najkasnije dva dana pre radionice, sa naznakom Priprema za razgovor za posao. Kako ćemo voditi računa o optimalnom broju polaznika zbog efikasnog rada, povratnim mail-om ćemo potvrditi prijavu za učešće.

Sve usluge su besplatne.

Zainteresovane osobe sa invaliditetom se mogu prijaviti u bazu biografija Foruma, popunjavanjem formulara koji se nalazi na naslovnoj strani sajta www.fmi.rs („Prijava u bazu zapošljavanja“).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem mail-a office@fmi.rs ili telefona 011 3220632 i 064 4007839. Radno vreme udruženja je svakog radnog dana od 09.00h-17.00h.

Usluge se realizuju u okviru programa ,,Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada” koji je finansiran od strane Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Dostavila: Ivana Blagojević

About the Author

Redakcija: