Raznolikost aktivnosti Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih osoba iz Zrenjanina

Posted on by Redakcija

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih osoba sa sedištem u Zrenjaninu postoji pune 72 godine. Osnovana je 4. aprila 1948. godine i svojim aktivnostima obuhvata četiri opštine: Zrenjanin, Nova Crnja, Novi Bečej, Sečanj i Žitište. Sa osnovnom delatnošću i aktivnostima Organizacije upoznala nas je sekretarka Radmila Marinković.

Organizacija slepih i slabovidih trenutno broji 321 člana. – Veoma mali procenat članova ima samo oštećenje vida, uglavnom je prisutan i dijabetes koji uzrokuje gubitak vida – ističe Radmila Marinković.

Članovima se svakodnevno pruža savetodavna podrška i pomoć u savladavanju životnih prepreka sa kojima se suočavaju. Uloga Organizacije jeste da pruži podršku osobama sa invaliditetom u ostvarivanju prava koja im pripadaju poput: prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, novčanu naknadu za telesno oštećenje, povlastice na pretplate, mesečne račune. Organizacija je tu da upozna članove sa njihovim pravima i načinom ostvarivanja i da ih administrativno i savetodavno podrži u svakom smislu.

Naročito dobra saradnja je uspostavljena sa oftalmološkim odelenjem Zrenjaninske bolnice, čiji su lekari posebno senzibilisani za rad sa osobama sa invaliditetom. Lekari često upućuju osobe sa invaliditetom na adresu naše Organizacije, koja ih detaljno upoznaje sa postojećim pravima, a koja su malo poznata lekarima i ostalom medicinskom osoblju – kaže Radmila. U javnim ustanovama retko se govori o pojedinačnim vrstama invaliditeta, većina ljudi je usmerena ka invaliditetu uopšte. Slepe osobe, poput gluvih predstavljaju specifičan oblik invaliditeta.

Svakodnevno se organizuju radionice društveno – okupacionog karaktera na kojima se izrađuju različiti predmeti, ukrašava staklo, izlevaju figurice u čijoj su izradi podjednako uključeni muškarci i žene. Učestvovanjem u radionicama članovi daju svoj lični doprinos i na konstruktivan način ispunjavaju svoje slobodno vreme.

Fotografije članova sa radionica Dodirom stvaramo

Pored radionica okupacionog karaktera, organizuju se i savetodavne radionice čiji su predavači uglavnom medicinske struke (oftalmolog, nutricionista, patronažna sestra) ili iz oblasti socijalne zaštite. Predavači se pozivaju u zavisnosti od iskazanih potreba i zainteresovanosti članova.

Primer dobre prakse godinama je edukacija dece u osnovnim školama uzrasta od 5 do 8 razreda i srednjim školama u kojma su se mogli obezbediti adekvatni uslovi za održavanje edukacije. Cilj edukacije je bio upoznati decu sa pravilnim pristupom i obraćanjem slepoj osobi prilikom uspostavljanja prvog kontakta. – Ta deca će sutra odrasti, postaće odgovorni ljudi, radiće na radnim mestima gde će možda imati kontakt sa slepim osobama, upravo iz tog razloga smatram da je ovakav vid edukacije veoma značajan – kaže Radmila.

Pored brojnih aktivnosti i radionica u Organizaciji se sprovode edukativne obuke novih članova o samostalnom kretanju sa belim štapom. Edukacija se uspešno održava već tri godine i postala je redovna praksa Organizacije. Pored navedenih aktivnosti, organizuju se i obuke korišćenja asistivne tehnologije koja je prilagođena slepim osobama, poput uređaja za čitanje knjiga, govornog programa za mobilne telefone. U Organizaciji članovi dobijaju osnovna upustva za upotrebu softvera, a kasnije nastavljaju sa usavršavanjem, naravno u zavisnosti od njihove zainteresovanosti.

Organizacija slepih i slabovidih je 2018. godine bila prva organizacija sa područja Vojvodine koja je održala edukaciju pustovanja vune. Edukacija je imala ukupno 7 polaznika koji su uspešno završili obuku. Pustovanje vune je veoma specifično iz razloga njegove nesvakidašnjosti, ubraja se u grupu tradicionalnih, izumrlih zanata koje se nastojalo oživeti. U saradnji sa Etno mrežom, ženskom organizacijom iz Beograda i Savezom slepih Srbije, uspeli smo da budemo jedna od prvih organizacija u kojima je sproveden ovakav vid edukacije – kaže Radmila.

Foto: Ručni radovi članova Organizacije nastali pustovanjem vune

Uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošaljavnje, boračka i socijalna pitanja, Organizacija svake godine na osnovu konkursa dobija određena sredstva namenjena sprovođenju radionica. Organizatori nastoje svake godine uvesti nove aktivnosti, a istovremeno sačuvati one koje su se pokazale dobrim u praksi.

Miladinka Mijatović

Medijski prilog je nastao u okviru projekta “Medijska promocija aktivnizma osoba sa invaliditetom u Vojvodini”. Projekat su finansijski podržali holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u medijskom prilogu su isključiva odgovornost izdavača medija i redakcije Portala o invalidnosti i ne izražavaoju nužno stavove donatora.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response