Integracija i socijalizacija dece i omladine sa invaliditetom: Udruženje roditelja i hranitelja Altruist

Posted on by Redakcija

Udruženje roditelja i hranitelja dece sa invaliditetom Altruist iz Žablja osnovano je 5. oktobra 2011. godine, sa ciljem postizanja bolje integrisanosti i socijalizacije dece i omladine sa invaliditetom u redovne životne tokove. Stručna saradnica Udruženja Radenka Pavlov, vaspitačica za decu predškolskog uzrasta upoznala nas je sa aktivnostima Altruista.

Prvobitan naziv Udruženje roditelja i hranitelja dece sa invaliditetom je dugo bio u upotrebi, da bi se aktivnostima Altruista obuhvatila i omladina nakon završetka obrazovnog procesa.  Rad sa decom se odvija kontinuirano kroz celokupan obrazovni proces i defektološke tretmane, dok omladina po izlasku iz navedenih sistema biva zapostavljena – govori Radenka.

Na osnovu prepoznate potrebe, Altruist je osnovao Dnevni boravak za omladinu koja je izašla iz obrazovnog sistema, koja ne uspeva da pronađe stalno zaposlenje i čiji krug prijatelja se znatno smanjio, te su usmereni isključivo na podršku članova porodice. Zbog navedenih motiva, Udruženje je pokrenulo postupak licenciranja i osnivanja Dnevnog boravka za mlade i odrasle koji su van školskog sistema.

U prostorijama Udruženja redovno se organizuju brojne kreativne, likovne, sportske i plesne radionice za članove različite dobi, od predškolskog uzrasta pa do starije dobi. Altruist broji 25 članova koji aktivno učestvuju u radionicama koje se organizuju.

Zbog novonastale situacije izazvane virusom korona, članovi se zbog propisanih mera ne okupljaju u prostorijama Udruženja. Komunikacija se odvija putem telefona i viber grupa preko kojih se šalju upustva i radni zadaci članovima.

Planovi Udruženja za naredni period  usmereni su ka dobijanju licence za uslugu ličnog pratioca. Dosta naših članova su srednjoškolci koji nisu u mogućnosti samostalno odlaziti u školu, te im je potreban pratilac – ističe Radenka.

Udruženje Altruist  nastoji društvo osloboditi od predrasuda prema osobama sa invaliditetom, staviti diskriminaciju u neprihvatljiv oblik ponašanja, uključiti mlade i odrasle u redovne tokove života i voditi računa o omladini koja je završila školovanje.

Miladinka Mijatović

Medijski prilog je nastao u okviru projekta “Medijska promocija aktivnizma osoba sa invaliditetom u Vojvodini”. Projekat su finansijski podržali holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u medijskom prilogu su isključiva odgovornost izdavača medija i redakcije Portala o invalidnosti i ne izražavaoju nužno stavove donatora.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response