Ruke govore: Gluve osobe nedovoljno informisane tokom vanrednog stanja

Posted on by Redakcija

Društvo tumača za znakovni jezik Ruke govore osnovano je 2015. godine u cilju pružanja usluga prevođenja gluvim i nagluvim osobama sa i na znakovni jezik. Ubrzo se razvila ideja da se i ljudima koji ne pripadaju zajednici gluvih omogući prilika za učenjem znakovnog jezika. Društvo se bavi osposobljavanjem tumača i prevodilaca, njihovim razvojem, organizovanjem obuka za učenje znakovnog jezika i ostalim specifičnim oblicima komunikacije, a u cilju prevazilaženja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod osoba oštećenog sluha.

Način sporazumevanja gluvih se razlikuje od čujućih. Gluvi se međusobno najčešće sporazumevaju na svom jeziku, npr. srpski znakovni jezik. Sa čujućim je sporazumevanje otežano. Gluvi čujuće lako odbacuju, ako se ne potrude da govore polako, razgovetno, jednostavno i pravilno. Sa čujućima se lako sporazumevaju posredstvom prevodioca, pismeno ili govorom.

Nina Baranovski prevodi politički događaj

Za vreme vandrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa, Društvo tumača je imalo mnogo više prevođenja u odnosu na redovne okolnosti zbog zastupanja gluvih osoba. Mnogi ljudi nisu informisani na koji način se uspostavlja komunikacija sa gluvim osobama, što predstavlja otežavajuću okolnost. Prevodilački servis Društva je u toku vanrednog stanja sve vreme bio dostupan svojim korisnicima. Komunikacija se odvijala putem telefonskih i video poziva, razmenom SMS poruka sa gluvim korisnicima, koji samostalno nisu mogli da obave svoje obaveze zbog prisutnosti komunikacijskih barijera u radu sa institucijama. Društvo je takođe zastupalo svoje korisnike prilikom elektronske prijave za jednokratku pomoć države.

– Imali smo veoma loša iskustva u radu sa institucijama, prisutno je nerazumevanje, nezainteresovanost, nedovoljna osvešćenost ljudi kako gluva osoba funkcioniše. S tim smo imali jako puno problema.

Nina Baranovski, zakonska zastupnica Društva

Kod pomoćnice gradonačelnika Društvo je iniciralo otvaranje SMS broja za krizni štab namenjeno gluvim osobama. Zahtev je usvojen, SMS broj je otvoren, ali opet nije mogao u potpunosti funkcionisati bez pomoći i podrške tumača. Broj tumača znakovnog jezika nije srazmeran broju korisnika, tako da su prevodioci za vreme vanrednog stanja imali mnogo posla. Gluve osobe nisu bile dovoljno informisane za vreme vanrednog stanja. Upotreba znakovnog jezika u sredstvima javnog informisanja nije bila dovljna gluvim osobama, nego je postojala potreba za pojačanim informisanjem od strane prevodilaca za znakovni jezik.

Čas znakovnog jezika

Društvo tumača je angažovano u školi znakovnog jezika, to je program neformalnog obrazovanja, pošto su jedino akreditvano društvo na ovom području. Pored rada u školi, Društvo radi i u prevodilačkom servisu. Odnedavno je pokrenuta podrška u učenju čujućoj deci čiji roditelji imaju oštečenje sluha. Podrška je pokrenuta na inicijativu gluvih roditelja, koji su se obratili Društvu sa molbom da pruže podršku njihovoj deci prilikom savladavanja nastavnog gradiva za koje je deci potrebno dodatno pojašnjenje. Roditelji dece su pohađali specijalne škole, opseg njihovog znanja je sužen, tako da nisu u mogućnosti objasniti deci predmete poput srpskog jezika, matematike, fzike i hemije, niti im platiti dodatne časove. Angažovani su volonteri koji svakodnevno pružaju podršku deci u učenju, pojašnjavaju sporna pitanja i pomažu pri izradi domaćih zadataka.

Dečja radionica

Plan za naredni period je da se od jeseni u saradnji sa organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizuju ginekološki pregledi i pregledi dojki sa žene sa invaliditetom. Pregledi će se zakazivati u Domu zdravlja na Limanu, koji je potpuno pristupačan ženama sa invaliditetom i ima hidraulični ginekološki sto. Gluve žene će na preglede odlaziti uz pratnju prevodilaca za znakovni jezik. Cilj je da se u narednom periodu organizuje što veći broj edukacija za gluve osobe, predavanja o prevenciji i zaštiti zdravlja, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, kako bi se podstakla veća informisanost gluvih osoba.

Shvatili smo da nam treba set podrške gluvima, osnaživanje, pomoć, integracija, tako da smo se sada razvili u nekoliko pravaca.

Nina Baranovski

Članovi Društva su uglavnom devojke koje su tumači znakovnog jezika, a korisnici usluga su gluve i nagluve osobe.

Miladinka Mijatović

About the Author

Redakcija:

Leave A Response