5 pametnih sprava koje pojednostavljuju život sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

UNI

UNI je osmišljen da asistira osobama oštećenog sluha i(li) govora u komunikaciji sa drugima. To je dvosmerni uređaj za komunikaciju koji detektuje znakovni jezik i prevodi ga u govor. Takođe prevodi govor u tekst. Ima ugrađen softver koji omogućuje prikaz znakovnog jezika u skladu sa onim što vam je potrebno u datoj situaciji.

Tobii Dynavox PCEye Explore

Ovo je uređaj koji omogućuje upravljanje računarom (Windows opertivnim sistemom) pokretima očiju. Ima ugrađen softver za personalizaciju uređaja prema potrebama korisnika.

Braille Edge 40

Uređaj koji omogućuje slepim osobama da upravljaju računarom, pametnim telefonom ili personalnim digitalnim asistentom. Povezuje se putem blututa ili USB-a i prevodi tekst na Brajveo pismo. Na njemu možete čuvati dokumente i elektronske knjige za čitanje na Brajevom pismu.

Sesame Phone

Pametni telefon koji se koristi bez upotrebe ruku. Uređaj prati pokrete koje korisnik pravim glavom i na taj način prima komande.

Liftware

Pribor za jelo namenjen osobama sa motornim invaliditetima (često ga koriste osobe koje imaju Parkinsonovu bolest). Pribor se sastoji od stabilizirajuće drške koja se može dodati na viljušku ili kašiku. Drška smanjuje drhtanje ruke do 70%, koristeći kompjuterski sistem za detektovanje pokreta, koji potom pomera dršku u suprotnom smeru.

https://www.maketecheasier.com

About the Author

Redakcija:

Leave A Response