Počinje projekat Uhvati film – pusti predrasude 2

Posted on by Redakcija

Edukacijama na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koje će se održati 22. oktobra, Kreativno afirmativna organizacija PARNAS započinje praktičnu realizaciju projekta Uhvati film – pusti predrasude 2, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu. Projekat će se nastaviti 24. oktobra, radionicom u Računarskoj gimnaziji Smart.

Učenici će imati priliku da nauče osnovne pojmove o invaliditetu i diskriminaciji osoba sa invaliditetom, putem projekcije filmova sa Festivala Uhvati film i radioničarskog rada kojim će se dekonstruisati stereotipi i predrasude uočene u filmovima. Posebna pažnja u ovom ciklusu radionica biće na pojmovima inkluzije.

Projekat Uhvati film – pusti predrasude 2 nastavak je istoimenog prošlogodišnjeg projekta. U prošlogodišnjem ciklusu edukovano je ukupno 205 novosadskih srednjoškolaca o pojmovima invaliditeta i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Ovogodišnji ciklus Uhvati film pusti predrasude 2 realizovaće se u novosadskim srednjim školama i na fakultetima.

Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima. Projekat direktno utiče i na razvoj kvalitetnih vannastavnih aktivnosti u školama.

Dostavila: Marijana Ramić, koordinatorka PR aktivnosti

.

About the Author

Redakcija: