Svoja. Jer ostvarujem svoja prva

Posted on by Redakcija

Udruženje  osoba sa invaliditetom Srna iz Raške, u petak 8. marta 2019. godine organizuje prezentaciju projekata “Svoja. Jer ostvarujem svoja prva”. Projekat se realizuje uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša i bavi se problemom nevidljivosti žena s invaliditetom u opštini Raška.

Zbog života u veoma tradicionalnom okruženju, žene s invaliditetom u opštini Raška izložene su višestrukoj marginalizaciji i praktično su nevidljive u lokalnoj zajednici. Njihov položaj tipičan je za žene koje žive u tzv. malim sredinama, daleko od velikih gradova. To rezultira niskim stepenom njihovog aktivizma i društvene participacije. Demotivisana patrijarhalnim obrascima ponašanja prema njima, većina žena sa invaliditetom, uprkos nezadovoljstvu, miri se sa onim što im se predstavlja kao njihova sudbina. Okruženje ih smatra manje (sposobnim) ženama, nepoželjnima u ulozi partnerke ili supruge, majke ili zaposlene. Pod uticajem porodice i zbog nepristupačnosti lokalne sredine, one većinu vremena provode kod kuće, ostaju nedovoljno obrazovane i žive na egzistencijalnom minimumu. Zbog svega navedenog u većem su riziku da budu izložene rodno zasnovanom nasilju, tako da u odnosu na žene bez invaliditeta, žene s invaliditetom imaju dva do tri puta više izgleda da će doživeti nasilje ili zloupotrebu u raznim oblastima života.

Kroz aktivnosti projekta “Svoja. Jer ostvarujem svoja prava.Aktivistkinje udruženja Srna će osnažiti žene s invaliditetom u opštini Raška, izgraditi njihove kapacitete i motivisati ih da se aktivistički angažuju na zagovaranju ostvarivanja svojih prava u lokalnoj zajednici.

Do sada su članice udruženja Srna u okviru projekta anketirale građana Raške o njihovim  stavovima u vezi sa položajem i pravima žena sa invaliditetom i povodom Međunarodnog dana žena organizovale uličnu akciju na kojoj su delile liflete koji ukazuju na položaj i prava žena sa invaliditetom, i sadrže informacije o uslugama podrške koje su na raspolaganju u opštini Raška.

Udruženje osoba sa invaliditeom Srna realizuje projekat “Svoja. Jer ostvarujem svoja prava.” uz finasijsku podršku Ekumenske inicijative žena (EIŽ) iz Omiša, Hrvatska.  EIŽ je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodele finansijskih  sredstava podržava projekte i razvoj lokalnih organizacija kojima upravljaju žene i teološkinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga i potencijala vere kao pozitivnog faktora socijalne promene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivistkinjama iz svoje mreže mogućnost da se sastaju i razmenjuju iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response