Smrtni slučajevi u ustanovama socijalne zaštite nisu izolovani incidenti

Posted on by Redakcija

Grupa organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda daje Saopštenje povodom nedavnih smrtnih slučajeva u Domu Trbunje kod Blaca i Domu u Tutinu, kao i povodom nešto ranijeg smrtnog slučaja u Ustanovi za smeštaj dece i omladine Sremčica, ukazujući da ovi slučajevi smrti u ustanovama socijalne zaštite nisu izolovani, već su samo obelodanjeni u javnosti.

Prenosimo Saopštenje u celosti, kao i spisak organizacija civilnog društva koje ga podržavaju:

Povodom nedavnih smrtnih slučajeva u Domu Trbunje kod Blaca i Domu u Tutinu, kao i povodom nešto ranijeg smrtnog slučaja u Ustanovi za smeštaj dece i omladine Sremčica ukazujemo da ovi slučajevi smrti u ustanovama socijalne zaštite nisu izolovani, već su samo obelodanjeni u javnosti.
Zabrinjavajuće je što je stopa mortaliteta u ustanovama za smeštaj osoba sa invaliditetom višestruko veća od stope mortaliteta ostale populacije. Zdravstvena zaštita osoba koje žive u ustanovama socijalne zaštite nije adekvatna, često su im uskraćeni neophodni medicinski
tretmani, a ove osobe su izložene različitim oblicima i manifestacijama nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Ovakav odnos državnih institucija prema osobama koje žive u ustanovama socijalne zaštite šalje poruku da su životi ovih ljudi manje vredni dok za njihov loš položaj i sistemsko kršenja ljudskih prava niko ne snosi odgovornost.

Posledice života u ustanovama socijalne zaštite su dalekosežne i veoma nepovoljne po korisnike i korisnice.

 • Smeštanje u ustanovu često je doživotno – 71% korisnika ustanova za odrasle i skoro 40% korisnika ustanova za decu umire u instituciji.
 • Život u instituciji karakterišu segregacija i izolacija, depersonalizacija, nedostatak privatnosti, rigidna rutina, neadekvatne mere zaštite od zanemarivanja i zlostavljanja, manjak razumevanja potreba korisnika i nejednako postupanje prema korisnicima u odnosu na stepen i vrstu poteškoća.
 • Korisnici koji žive u institucijama izloženi su prekomernoj upotrebi lekova i uskraćivanju neophodnih medicinskih tretmana, kao i upotrebi mehaničke fiksacije (vezivanja) i izolacije.

Jedina stvarna zaštita prava osoba koje žive u ustanovama socijalne zaštite jeste njihov izlazak iz institucija i obezbeđivanje života u zajednici. Institucije nisu okruženje u kojima je moguće obezbediti adekvatno poštovanje ljudskih prava korisnika. Neophodna je hitna deinstitucionalizacija svih osoba koje žive u institucijama u Srbiji, ali imajući u vidu da je u pitanju proces koji traje određeno vreme, neophodno je bez odlaganja preduzeti mere da se deci i odraslim osobama sa invaliditetom koji žive u ustanovama socijalne zaštite obezbedi puno poštovanje njihovih ljudskih prava, poštovanje privatnosti, ličnih želja i potreba, pre svega pružanjem adekvatne brige, zdravstvene zaštite, aktivnim uključivanjem u društvo, odnosno, “otvaranjem“ ovih ustanova ka zajednici.

Zbog svega navedenog, pozivamo Vladu Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičko javno tužilaštvo i druge nadležne državne organe:

 • da obaveste javnost o sprovedenim postupcima u vezi sa svim smrtnim slučajevima u ustanovama socijalne zaštite;
 • da osiguraju da osobe koje su odgovorne u ustanovama budu adekvatno kažnjene, ukoliko se utvrde propusti u radu koji su doveli do smrtnih slučajeva korisnika;
 • da hitno postave pitanje položaja i prava osoba sa invaliditetom koje žive u institucijama na listu prioriteta i počnu sa rešavanjem nagomilanih problema u ovim ustanovama;
 • da hitno usvoje strateški dokument za deinstitucionalizaciju;
 • da izmene propise o smeštaju u ustanovu socijalne zaštite i isključe mogućnost držanja ljudi u ustanovama protiv njihove volje.

Takođe, pozivamo medije da redovno prate i izveštavaju o ovoj temi i tako doprinesu boljem razumevanju položaja osoba sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite i efikasnijem rešavanju sistemskih teškoća u ostvarivanju njihovih prava.

Saopštenje podržali:

 1. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
 2. Udruženje građanki FemPlatz
 3. Centar za prava deteta
 4. Gayten –LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava
 5. Astra – Akcija protiv trgovine ljudima
 6. Beogradski centar za ljudska prava
 7. YUCOM- Komitet pravnika za ljudska prava
 8. Mreža SOS Vojvodina
 9. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
 10. A11- Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 11. …IZ KRUGA – VOJVODINA
 12. Udruženje žena Peščanik
 13. Inicijativa za inkluziju Veliki Mali
 14. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS)
 15. Udruženje građana „RIME“
 16. Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša Kuća“
 17. ERA- Savez za jednaka prava LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj
 18. Međunarodna mreža pomoći IAN
 19. Ženski prostor
 20. Autonomni ženski centar
 21. Kuća rodnih znanja i politika
 22. Ženska mirovna grupa- Pančevo
 23. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju
 24. …Iz kruga – Beograd
 25. Kreativno afirmativna organizacija Parnas
 26. Civil Rights Defenders
 27. Disability Rights International
 28. Validity Foundation- Mental Disability Advocacy Centre
 29. European Network on Independent Living- ENIL
 30. People in Need

MDRI-S tim

About the Author

Redakcija:

Leave A Response