Mentorski program za žene s invaliditetom predstavljen u Kulturnom centru Novog Sada

Posted on by Redakcija

Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) organizovale su prezentaciju Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji se u okviru programa Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom realizuje uz podršku UN WOMEN, od septembra 2018. do juna 2019. godine.

Prezentacija je održana u četvrtak, 14. februara u 13 sati, u Kulturnom centru Novog Sada. Na prezentaciji su govorile: Marijana Jović i Maja Mirkov (ispred partnerskih organizacija koje realizuju program) i buduće mentorke Tatjana Stojšić Petković i Milesa Milinković.

Cilj Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji je da podrži žene sa invaliditetom za ostvarivanje prava, kroz osnaživanje, informisanje i vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

– Na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa ženama sa invaliditetom uvidele smo da nedostupnost informacija, nepristupačnost usluga, nerazumevanje specifičnosti njihovog položaja i različitih načina na koje ostvaruju svoje potrebe, uvećavaju rizik od siromaštva i nasilja prema ženama s invaliditetom. Činjenica je da su žene s invaliditetom deprivilegovane, izložene stereotipima i stigmatizaciji, a da ne postoje odgovarajući programi usmereni ka zaštiti njihovih prava i zaštiti od diskriminacije. Htele smo da osmislimo program koji je afirmativan, individualizovan i usmeren ka budućnosti žena s invaliditetom. Mentorine same biraju ciljeve i oblasti u kojima im je potrebna podrška: zaštita od nasilja i diskriminacije, razvoj samopouzdanja, zaštita u obrazovnim i zdravstvenim sistemima, pitanja partnerstva i prava na privatnost, funkcionisanje unutar porodice i zajednice… Program je zasnovan na feminističkim principima uzajamnog poverenja, poštovanja, samostalnog izbora tema i načina rada. Mentorine dobijaju podršku za uspešnu realizaciju svojih ciljeva u budućnosti, a veštine i znanja mentorki postaju prepoznatljive i priznate u široj zajednici.

– Marijana Jović

– Ovaj program ne samo da je od značaja za žene s invaliditetom, nego i za društvo u celosti. Naš rad je često nevidljiv, od nas se ne očekuje ništa ili se previše očekuje, a puki spletovi okolnosti često su uticajniji od naših sopstvenih izbora. Važno je da žene imaju pozitivan oslonac u drugim ženama. Koliko god da smo sve mi, koje smo mentorke, različite, iste smo u filozofiji prevazilaženja izazova bez odustajanja.

– Tatjana Stojšić Petković, aktivistkinja, psihološkinja i smeh-joga liderka

– Princip mentorstva vidim kao neformalni proces deljenja znanja, davanja prilika, vremena i energije, učenje putem iskustava. Zahvalna sam svima koji su bili u mentorskoj ulozi u različitim periodima mog života i podsticali moj razvojni put, od ulaska u Udruženja studenata s invaliditetom, do pozicije direktorke Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film, gde sam danas. Kad pogledam unazad, sad mogu da vidim nešto što nisam videla, a mogla sam da predupredim i znam šta bih uradila drugačije. Sve to mogu da prenesem svojoj mentorini.

– Milesa Milinković, aktivistkinja i direktorka Filmskog festivala Uhvati film

Trenutno je u toku konkurs za mentorine, koji je otvoren od 6. do 20. februara i koji je namenjen devojkama i ženama sa invaliditetom iz cele Srbije, koje su zainteresovane da razvijaju svoje potencijale i uče iz iskustava, znanja i veština drugih žena sa invaliditetom, mentorki. Nakon odabira mentorina, mentorke će realizovati individualne sastanke sa njima, informisati ih, osnaživati, prenositi svoja iskustva i na taj način omogućiti mentorinama da budu informisane o svojim pravima.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response