Edukativni program za mlade sa invaliditetom: Digitalna pismenost

Posted on by Redakcija

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom sa partnerima, u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, organizuje edukativni program za mlade sa invaliditetom, na temu digitalne pismenosti. Program se organizuje u četiri grada:

 • Beograd: od 11. do 13. marta 2019. godine;
 • Novi Sad: od 25. do 27. marta;
 • Niš: od 8. do 10. aprila;
 • Novi Pazar: od 15. do 17. aprila;
 • Užice: od 22. do 24. aprila.

O programu

Digitalna pismenost ima za cilj razvoj digitalnih kompetencija, pod kojima se podrazumevaju ključne sposobnosti za dugoročno učenje uz posedovanje sposobnosti za pouzdanu i kritičku upotrebu elektronskih medija za posao, odmor i komunikaciju. Ove kompetencije se odnose na logičko i kritičko razmišljanje, na visok nivo veštine upravljanja informacijama i na dobro razvijene veštine komunikacije. Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za doživotno učenje i pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale veštine.

Teme programa:

 • Zbog čega je važno koristiti društvene mreže;
 • Facebook i Instagram (alati i analitika);
 • Veštine komunikacije u digitalnom okruženju;
 • Formiranje brenda ili ličnosti na društvenim mrežama;
 • Targetiranje i kreiranje kampanja;
 • Kupovina i plaćanje preko interneta;
 • Sigurnost u digitalnom okruženju;
 • Stvaranje digitalnih sadržaja: dizajn u programima Canva, Adobe Spark i Snap Seed.

Učešće na programu je besplatno.

Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale i sl, kao i smeštaja i prevoza (za učesnike van mesta održavanja programa) i ishrane (za sve učesnike) tokom trajanja obuke.

Kako se prijaviti?

Poziv je otvoren za osobe sa invaliditetom uzrasta do 35 godina, koje imaju prebivalište u nekom od navedenih gradova ili gradova u okolini.

Za svaki od gradova biće objavljen pojedinačni poziv za prijavu na sajtu www.fmi.rs .

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popunit  prijavni formular (dostupan i na sajtu www.fmi.rs) i poslati ga putem mejla na: prijave@fmi.rs .

Rok za podnošenje prijava je 7 dana pre početka programa.

Broj polaznika/-ca programa je ograničen. Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano po 12 učesnika/-ca za svaki od gradova.

 Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 9 do 17 časova) ili putem mejla prijave@fmi.rs .

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”

About the Author

Redakcija:

Leave A Response