Umetnik koji spajalicama ilustruje mentalna stanja

Posted on by Redakcija

Umetnik Eisen Bernardo uz pomoć nečeg krajnje jednostavnog kao što je spajalica, uspeo je da predstavi kompleksna mentalna stnaja. Osobe sa mentalnim invaliditetima vode unutrašnje borbe koje često pogrešno interpretiramo, zanemarujemo ili osuđujemo. Svojim umetničkim projektom Bernardo kreira vizualni prikaz nevidljivih invaliditeta.

Spajalica je veoma jednostavna inovacija. To je samo parče savijenog metala koje drži stvari zajedno (ne trajno, ali čvrsto). Istetovirao sam spajalicu da me svakodnevno podseća kako stvari treba držati na okupu. Za mene je to simbol života, jer ima početnu i krajnju tačku. Takođe postoji smer kretanja koji može prikazati kako ljudi žive svoje živote: izvan ka unutra, ili iznutra prema van. Ovo je serijal kojim bih hteo da vizualizujem najučestalija mentalna stanja i poremećaje s kojima se mladi ljudi danas suočavaju. Putem ovih minimalističkih ilustracija, nadam se da ću doprineti podizanju svesti i razumevanju problema.

Eisen Bernardo
Anksioznost
Depresija
Poremećaj ishrane
Disocijativni poremećaj ličnosti
Posttraumatski stresni poremećaj
Bipolarni poremećaj
Bolesti zavisnosti
Opsesivno-kompulsivni poremećaj

Izvor: https://www.behance.net

About the Author

Redakcija:

Leave A Response