Poziv za Školu za mlade lidere sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Želiš da utičeš na promene u društvu i da svojim znanjem i angažovanjem aktivno menjaš na bolje društvo u kojem živiš?

Ako je tvoj odgovor DA! Onda se prijavi za Školu za mlade lidere!

Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom pozivaju mlade sa invaliditetom širom Srbije da se prijave na jedinstven edukativni program:

 Škola za mlade lidere sa invaliditetom

Škola je namenjena mladima sa invaliditetom (starosnog doba od 15 do 35 godina) koji žele da doprinesu promenama u svojim lokalnim zajednicama i da rade na ličnom razvoju. Program škole osmišljen je da osnaži mlade lidere i liderke sa invaliditeton u oblasti samozastupanja, političke participacije, socijalnog uključivanja, antidiskriminacije i liderskih veština, kao i ličnih osobina za obavljanje aktivne uloge u društvenim i omladinskim aktivnostima.

 Ključne oblasti obuka su:

  1. inkluzivna omladinska politika, ostvarivanje zagarantovanih prava i učešće mladih sa invaliditetom u društvenim procesima;
  2. javno zagovaranje i javni nastup;
  3. digitalne i medijske veštine u aktivizmu.

Realizovaće se 3 obuke, u trajanju od po 3 dana, sa dinamikom realizacije jedanput mesečno, na različitim lokacijama u novembru, decembru i januaru mesecu.

Organizatori pokrivaju troškove: prevoza, smeštaja na bazi punog pansiona i obezbeđivanja radnih materijala za sve učesnike i učesnice.

Projektni tim pokriva troškove personalne asistencije mladima sa invaliditetom kojima je ta usluga potrebna za učešće u radu, radne materijale u različitim formatima (na osnovu prethodno iskazanih potreba – elektronski, uvećana štampa…) i ostale oblike prilagođavanja individualnim načinima funkcionisanja (ukoliko su prethodno jasno naznačeni u prijavnom formularu).

Broj mesta je ograničen, a biće izabrane osobe iz većeg broja različitih mesta u Republici Srbiji.

Prijavni formular možete pronaći na sledećem linku: Prijavni formular.docx

Popunjeni prijavni formular poslati na adresu prijave@fmi.rs najkasnije do 15. novembra 2018. godine.

Za sve dodatne informacije pišite na mail prijave@fmi.rs  ili se javite na 011 39 101 06 ili 069 730 755.

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Forum mladih sa invaliditetom

About the Author

Redakcija: