Osobe s invaliditetom na stok fotografijama

Posted on by Redakcija

Stok fotografije bi trebalo da budu način da se pokrije bilo koja tema. Trebalo bi da predstavljaju sve i svakoga, što u realnosti nije slučaj, naročito kada su u pitanju osobe s invaliditetom.

Na Getty Images svega je 2% fotografija na temu invalidnosti. Poslednjih godina potreba za fotografijama ove vrste je u porastu, a najtraženije su fotografije koje pokrivaju teme pristupačnosti i autizma. Još uvek ih je teško naći.

Kako napraviti i odabrati autentičnu fotografiju koja invaliditet prikazuje na odgovarajući način?

Izbegavajte stereotipe

Šta treba izbegavati? Glomazna kolica kakva se koriste u bolnicama, teška i neprilagođena korisnicima. Predstavljanje korisnika kolica kao usamljenih i bespomoćnih osoba kojima je uvek potrebna tuđa briga. Prikazivanje starih osoba kao jedinih koji upotrebljavaju pomagala za kretanje.

Sudeći po stok fotografijama, reklo bi se da gluve osobe provedu sve vreme sveta kod lekara koji im podešava slušni aparat.

Kada tražite ilustraciju za autizam, najčešće ćete naći fotografiju deteta sa terapeutim ili varijacije na (plavi) pazl – što je uvredljivo za odrasle osobe s autizmom.

Predstavljanje invaliditeta kao tragedije ili prikazivanje ljudi koji iskaču iz kolica nakon nekog magičnog isceljenja.

Druga krajnost istih stereotipnih predstava je heroizacija osoba s invaliditetom – samo zbog činjenice da vode svakodnevni život.

Prikažite stvarne osobe s invaliditetom u svakodnevnom okruženju

Stok fotografije prikazuju osobe s invaliditetom kao da žive odvojeno od ostatka sveta. U stvarnosti, većina osoba s invaliditetom radi iste stvari kao i bilo ko drugi: idu na posao, voze se autobusom, idu ulicom, zabavljaju se, uče, provode vreme sa porodicom i prijateljima, jednostavno – žive život.

Nije okej glumiti invaliditet

Ne postoji dovoljno dobar izgovor da se osobe s invaliditetom ne angažuju kao foto modeli. Fotografije na kojima osobe bez invaliditeta poziraju u kolicima usiljene su, nerealne i uvredljive.

Diverzivnost modela

Iako svet ne čine isključivo mladi, mršavi, beli, heteroseksualni ljudi, po stok fotografijama reklo bi se da je ipak tako. Na primer, gotovo da ne postoje fotografije LGBTQ osoba sa invaliditetom.

Takođe, invalidnost ne treba izjednačavati sa invalidskim kolicima. Mnogi invaliditeti su nevidljivi, što ne znači da ne treba fotografisati osobe koje žive s nevidljivim invaliditetom i tagovati fotografije na odgovarajući način. Na primer, fotografija bi mogla da uhvati radost koju neverbalno dete oseća dok uči kako da koristi tablet u komunikaciji.

Fotografije i reklamne kampanje koje predstavljaju invalidnost na autentičan način

Iako negativne predstave invaliditeta još uvek preovladavaju, neke promene su na pomolu. Kompanije prepoznaju da su osobe s invaliditetom takođe kupci i da žele da se pronađu u reklamama.

Getty Images inicirao je povećanje dostupnosti autentičnih fotografija koje prikazuju osobe s invaliditetom (Disability Collection).

Stok fotografije su sveprisutne, pa često o njima ni ne razmišljamo. Lako ih je odbaciti kao nezanimljive i opšte predstave koncepta, usluge ili profesije. Ne treba da budu nezaboravne i najčešće nisu. Ali, kada pogledamo te opšte predstave, one mnogo govore o načinima na koje društvo vidi određenu grupu ljudi.

IZVOR: https://themighty.com

About the Author

Redakcija:

Leave A Response