Najava konferencije Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom organizuje konferenciju Radna praksa za mlade sa invaliditetom koja se održava u četvrtak, 21. juna, u Press Centru Udruženja novinara Srbije, Кnez Mihajlova 6/3, Beograd, s početkom u 14.00 časova.

Jedno od rešenja za povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom jeste sticanje određenih znanja i veština, kao i radnog iskustva, putem realizacije radne prakse. Istovremeno, kako bi se postigli pozitivni efekti prakse, neophodno je promovisati inkluziju i standarde pristupačnosti, kao i prilagođavanje poslova i radnih mesta u skladu sa potrebama pojedinca. Projekat radne prakse, pored navedenog, doprineo je približavanju tri sektora i samih korisnika, uspostavljanju dijaloga i odnosa poverenja, te formulisanju rešenja, koja treba da idu u susret potrebama i interesima krajnjih korisnika i zajednice.

Šta praksa znači mladima u projektu, a šta kompanijama, kakve su evaluacije samih učesnika, kao i predlozi i sugestije za dalji rad u ovoj oblasti, neka su od pitanja o kojima će se razgovarati na konferenciji.

Program konferencije možete pogledati ovde.

Prijave za konferenciju se dostavljaju na: office@fmi.rs. Rok za prijavu je sreda, 20. jun.

Konferenciju organizuje Forum mladih sa invaliditetom, uz finansijsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih, koji predstavlja deo projekta Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih, koju finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, pod nazivom Znanjem do posla – E2E.

Dostavila: Slađana Lević, fmi.rs

About the Author

Redakcija:

Leave A Response