Mesto Sezam: prvi sertifikovani zabavni park za decu s autizmom

Posted on by Redakcija

Ulica Sezam, serijal za decu poznat po obrazovnom sadržaju u kombinaciji sa Mapetovcima, godinama unazad pruža podršku deci iz spektra autizma. Pre dve godine Sezamovim likovima pridružila se Džulija, mapetovka s autizmom.

Mesto Sezam, zabavni park u Filadelfiji, biće prvi zabavni park na svetu koji je Međunarodni odbor za akreditaciju i kontinuirane obrazovne standarde proglasio sertifikovanim centrom za autizam. Programi Međunarodnog odbora za akreditaciju zasnovani su na istraživanju, a njihov tim uključuje neurologe, psihologe i druge stručnjake. Čalnovi odbora su i osobe s autizmom. Realizuju prilagođene programe koji su zasnovani na dokazima, praktični i inkluzivni.

Mesto Sezam je prvi zabavni park na svetu čije osoblje je obučeno za rad sa decom s autizmom i njihovim porodicama. Članovi tima pohađaju kontinuirane obuke koje pokrivaju različite oblasti: senzorna  integracija, komunikacija, motorne i socijalne veštine, razvojni programi, emocionalna svest.

Za posetioce parka izrađen je vodič na osnovu koga mogu da procene koji sadržaji su u skladu sa njihovim potrebama i da predvide reakcije na određenu senzornu stimulaciju. U parku će biti dve tihe sobe smeštene na takozvanom Ostrvu Sezam, a obezbeđene su i slušalice za smanjenje buke.

Drugi zabavni parkovi lagano preduzimaju korake da postanu pristupačni za decu s invaliditetima.

IZVOR: themighty.com

About the Author

Redakcija:

Leave A Response