Događaj sa Spotlajt inicijative za okončavanje nasilja prema ženama i devojkama

Posted on by Redakcija

Ujedinjene nacije i Evropska unija 12. marta tekuće godine bili su domaćini specijalnog događaja, nove globalne i višegodišnje inicijative usredsređene na eliminisanje svih oblika nasilja prema ženama i devojkama – Spotlajt inicijative (Spotlight Initiative).

Spotlajt je inicijativa koja je trenutno podržana prilogom od 500 miliona evra od strane Evropske unije i pokrenuta je septembra prošle godine, u cilju prevencije i odgovora na sve oblike nasilja prema ženama, s posebnim fokusom na partnersko nasilje i nasilje u porodici, seksualno i rodno zasnovano nasilje i štetne prakse, femicid, trgovinu ljudima, uključujući seksualnu i ekonomsku ekspoataciju.

Tokom događaja, EU komesar za međunarodnu saradnju i razvoj, Neven Memica, izjavio je:

Rodno zasnovano nasilje više ne sme da buja u senci. Koliko još priča treba da čujemo da bismo rekli: dosta!

U vezi sa aktuelnim #MeToo i povezanim događajima, dodao je:

Kada se moja unuka osvrne na ovaj trenutak u vremenu, želim da se seti da nismo samo očajavali, već da smo odgovorili na poziv za akciju.

Komesaru su se pridružile zagovornice koje na visokim nivoima rade na zaustavljanju nasilja prema ženama i devojkama, među kojima su zamenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Amina J. Mohammed; izvršna direktorka UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka; generalna sekretarka Evropske službe za spoljne poslove, Helga Schmid.

Zamenica generalnog sekretara, Amina Mohammed, najavila je da će početkom godine novi projekti unutar Spotlajt inicijative biti pokrenuti u Gvatemali, Hondurasu, El Salvadoru, Meksiku i Argentini. Phumzile Mlambo-Ngcuka istakla je važnost uključivanja civilnog društva u kreiranje, implementaciju i nadgledanje Spotlajt programa i intervencija.

Na panelima je naglašena važnost odgovora na višestruke i intersekcijske forme nasilja sa kojima se suočavaju žene i devojke LGBTQ populacije, žene manjinskih zajednica i žene s invaliditetom.

Nije rešenje napuniti zatvore. Rešenje je u edukaciji, strukturalnoj inkluziji i okončavanju siromaštva i marginalizacije – rekla je Tarcila Rivera, aktivistkinja za prava urođenika iz Perua, na sesiji o zaustavljanju nasilja prema ženama iz manjinskih zajednica.

Među govornicama su bile: zastupnica ženskih prava iz Gvatemale, Ana Leticia Aguilar Theissen; zastupnica prava za osobe s invaliditetom iz Kenije, Lizzie Kiama; specijalna reporterka EU o nasilju nad ženama, Dubravka Simonović; trans i omladinska feministkinja za ljudska prava i rodno zastupanje iz Fudžija, Miki Wali.

IZVORhttp://www.unwomen.org

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response