Inkluzivna pozorišna predstava kao završnica projekta Tools for Social Development Volume 2

Posted on by Redakcija

U okviru seminara za omladinske radnike iz deset evropskih zemalja 6. decembra u vrnjačkom Bioskopu održana je jedinstvena pozorišna predstava kao završnica projekta Tools for Social Development Volume 2 nevladine organizacije Ljudima od ljudi iz Kruševca. Polovinu učesnika činili su omladinski radnici koji su osobe sa invaliditetom, a predstava je izvedena kao prezentacija kreativnog procesa i rada nastalog tokom osmodnevnog seminara. Projekat je podržan od strane Evropske Komisije, Erasmus+ programa za mlade.

Seminar je bio baziran na pozorišnim metodologijama i tehnikama savremenog plesa i okupio je ukupno dvadeset osam osoba iz Portugala, Španije, Francuske, Grčke, Rumunije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Srbije. Tim predavaca organizacije Ljudima od ljudi, ovim projektom obezbedio je profesionalno usavršavanje omladinskim radnicima na polju sticanja praktičnog iskustva u korišćenju pozorišnih metodologija i tehnika savremenog plesa pogodnim u rad sa inkluzivnim grupam. Projekat je direktno uključio osobe sa invaliditetom i imao za cilj promociju mobilnosti, pružanje jednakih mogućnosti mladima kao i prilike za lični razvoj i aktivan život u oblasti umetnosti i kulture.

Pored izvedene predstave, u pripremi je elektronski priručnik koji će predstavljati alat za rad i uputstvo za sve one koji pozorišne i metodologije savremenog plesa žele da koriste u radu sa osobama sa invaliditetom.

Više informacija o projektu možete pročitati i pogledati na sajtu organizacije Ljudima od ljudi, na kome će od januara 2018. biti dostupan i priručnik u elektronskom obliku.

Dostavila: Vesna Savić, people2people.serbia@gmail.com

About the Author

Redakcija: