Prizma autizma i Uhvati film na multikongresu Serbian Visions 2017

Posted on by Redakcija

U okviru multikongresa Serbian Visions 2017, Udruženje Prizma Autizma će u nedelju, 26. novembra 2017. godine od 16 do 18 časova predstaviti svoja iskustva u realizaciji programa stanovanje uz podršku za odrasle osobe sa autizmom. Nakon prezentacije stanovanja uz podršku, s početkom u 18 časova, posetioci multikongresa imaće priliku da pogledaju najbolja ostvarenja sa  novosadskog Festivala Uhvati film.

Stanovanje uz podršku predstavlja humani vid kontinuiranog i personalizovanog pristupa obezbeđivanja doživotne sigurnosti i stimulativnog okruženja za osobe sa autizmom. Socijalna usluga stanovanje uz podršku je definisana zakonskim propisima u Srbiji ali njena realizacija u praksi zahteva izuzetno visok nivo saradnje svih zainteresovanih strana i povezivanje institucija i nevladinog sektora.

Udruženje Prizma Autizma iz Novog Sada je aktivno uključeno u realizaciju programa stanovanje uz podršku za osobe sa autizmom i sarađuje sa institucijama sistema u Novom Sadu u rešavanju ovog kompleksnog pitanja. Grad Novi Sad finansira, a SOŠO „Milan Petrović“ organizuje i realizuje programe stanovanja uz podršku. Korisnici su odrasle osobe sa autizmom, koji su, zajedno sa članovima svojih porodica, okupljeni u Udruženju Prizma Autizma. Kao rezultat odgovorne politike Grada Novog Sada, stručnog rada SOŠO „Milan Petrović“ i aktivnog učešća roditelja, od juna 2016. godine u Novom Sadu se realizuje jedan program stanovanja uz podršku i organizuju dva programa pripreme za stanovanje uz podršku u koje je uključeno ukupno 15 mladih i odraslih osoba sa autizmom.

Na predstavljanju Udruženja Prizma Autizma na multikongresu Serbian Visions 2017, imaćete priliku da se u formi predavanja i video prezentacija upoznate sa načinom organizovanja roditelja, saradnjom sa nadležnim institucijama, pravcima daljeg rada i pozitivnim efektima koje stanovanje uz podršku ima na osobe sa autizmom i članove njihovih porodica.

Foto: Prizma autizma

Međunarodni filmski festival Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film održava se od 2003. u Novom Sadu i obuhvata projekcije filmova i prateći program na temu invalidnosti. Ove godine prikazano je ukupno 34 filmova iz preko 25 zemlje sveta, na temu dostignuća i izazova sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Uhvati film gostuje na Serbian Visions-u drugu godinu za redom.

Serbian Visions predstavlja specifičan koncept okupljanja organizacija civilnog društva, udruženja, stručnih i drugih asocijacija, institucija i instituta i privrede u jačanja uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje. Serbian Visions obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, EU integracije, bezbednost, inovacije, kao i druge oblasti koje čine viziju za bolju budućnost Srbije.

Multikongres Serbian Visions 2017 održaće se 25. i 26. novembra 2017. godine u Beogradu u hotelu Radisson Blu Old Mill i otvoren je za sve zainteresovane.  Program je dostupan na vebsajtu Serbian Visions.

Dostavile:

  • prof. dr Mirjana Radovanović, Prizma autizma
  • Marijana Ramić, Uhvati film

About the Author

Redakcija: