Stručni skup Pristupačne komunikacije

Posted on by Redakcija

Pristupačne komunikacije naziv je stručnog skupa zakazanog za četvrtak, 26. oktobar 2017. u Studentskom centru Studentski dom Evropa – Európa Kollégium (Ćirila i Metodija 11, Novi Sad) s početkom u 9:30. Događaj teži da poveća vidljivost višestruko marginalizovanih grupa među kojima su osobe s invaliditetom, kao i da obuči medije kako da postanu pristupačni za osobe s invaliditetom.

Poznato je da osobe s invaliditetom čine 10% populacije, a nacionalne manjinske zajednice čine 20% našeg društva. Neretko se ovi identiteti prepliću i osobe s invaliditetom iz manjinskih zajednica suočavaju se sa složenim životnim okolnostima. Pristupačno informisanje je značajan segment koji može doprineti unapređenju položaja višestruko marginalizovanih grupa (putem informisanja na maternjem jeziku i obezbeđivanjem pristupa informacijama bez diskriminacije).

Uvodno predavanje na stručnom skupu na temu pristupačnih komunikacija održaće Marija Vrebalov, konsultantkinja za pristupačnost. Panelisti u okviru okruglog stola biće: Tatjana Stojšić Petković (psihološkinja), Anđelka Ružin (sekretarka Saveza slepih i slabovidih Vojvodine), Jasna Negovanović (rukovoditeljka specijalne biblioteke SSV), Jadranka Raletić (predstavnica Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine), Marija Vrebalov (konsultantkinja za pristupačnost), Marta Varju (glavna i odgovorna urednica Magyar Szó) Ištvan Bodžoni (direktor RTV Pannon (tbc)) i dr Mirjana Kovačević (PR Fondacije Novi Sad EPK 2021). Rezultate anketiranja mladih o pristupačnim komunikacijama prezentovaće Kiralj Karolj (profesor Elektro-tehničke škole Mihajlo Pupin u Novom Sadu), a predavanje na temu Informisanje putem manjinskih medija očima novinara i sociologa održaće Aron Madaras (sociolog i novinar).

Događaj je besplatan i otvoren za sve zainteresovane. Registracija gostiju počinje u 9 časova.

Projekat Stručni skup Pristupačne komunikacije povezuje dve grupe manjinskih zajednica – osobe s invaliditetom i nacionalne manjine – u cilju boljeg razumevanja i integracije osoba s invaliditetom u javni dijalog. Opšti cilj projekta je edukacija manjinskih medija da u narednom periodu objave kontinuiranu seriju članaka i emisija na temu pristupačnih komunikacija. Ostali važni ciljevi su: podizanje medijske svesti o važnosti pristupačnog informisanja, podizanje svesti institucija i pojedinaca o potrebi arhitektonski pristupačnih komunikacija i obezbeđenje pristupačnih prostora ustanova kulture, kao priprema Grada Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021.

Pogledajte detaljnu agendu Pristupačnih komunikacija

Marija Vrebalov o pristupačnim komunikacijama: Pristupačne komunikacije jesu ćelija matica za razvoj pristupačnog okruženja uz poštovanje svih ljudskih prava

Izvor: HEROR MEDIA PONT

About the Author

Redakcija:

Leave A Response