Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla nego druge osobe. To ne treba da bude tako. Svi treba da imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.  Osobe sa invaliditetom mogu biti dobre u svom poslu. One se često više trude i dokazuju od drugih. Mnoge osobe sa invaliditetom plaše se da, kad se zaposle, ne izgube tuđu negu i pomoć, koja im pruža siguran prihod. Često osobama sa invaliditetom u potrazi za poslom pomažu i njihova udruženja. Neki imaju sreću da posao nađu sami.

Pre tri meseca sam počela da tražim posao i prvo sam otišla u Školu ,,Milan Petrović“ – rekla je Vesna Paušić, diplomirana defektološkinja, dodavši da su joj rekli da je škola trenutno prenatrpana zaposlenima. Vesna se obratila udruženju za celebralnu paralizu ,,Sunce“ i trenutno čeka ishod.

Poslodavci se često plaše da zaposle osobe sa invaliditetom, što se dešava zbog predrasuda i stereotipa.  Ima i pozitivnih primera koji nam ukazuju na to da osobe sa invaliditetom mogu da se zaposle. Jedan od takvih primera je i Tanja Đurić, koja je završila filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Obratila sam se Milici Mimi Ružić-Novković, presednici Centra ,,Živeti uspravno“,  koja me je uputila na pravu adresu – rekla je Tanja Đurić. Prava adresa odnosila se na samostalnu stručnu saradnicu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom,  Jasminu Stanić.

Kod nje sam išla na savetovanje i značila mi je njena podrška. Ali činjenica je da sam posao našla sama – rekla je Tanja Đurić, zaposlena u firmi Homepage – agenciji za kreativnu primenu digitalnih tehnologija. Dodala je da je tamo otišla instinktivno, kao i svi drugi, bez ikakve razlike.  – Traženje posla je ‘posao’ sam po sebi i nikako se neće samo desiti, niti to treba očekivati –  rekla je Tanja Đurić i dodala da je važno shvatiti svoje potencijale, biti svestan svojih mogućnosti i uneti malo truda u sve to.

Naše Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu “Sunce” iz Novog Sada  u sklopu pravne radionice informiše članove o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom – rekla je koordinatorka  pravno -motivacione radionice Kaži mi lepu reč, Jelena Radović, dodavši da često imaju razgovore i tribine na ovu temu i posrednici su između poslodavca i zaposlenog.

Možemo reći da osobe sa posledicama cerebralne i dečje paralize spadaju u jednu od najtežih kategorija za zapošljavanje – rekla je Jelana Radović i dodala da stepen invalidnosti u velikoj meri utiče na radni odnos, jer radno mesto često nije prilagođeno stepenu invaliditeta.

Za osobe sa stoprocentnim telesnim oštećenjem zapošljavanje nije moguće ukoliko ne postoji personalna asistencija,  razne asistivne tehnologije, pristupačno radno mesto – rekla je Jelena Radović. Dodala je još i da lakše dolaze do posla osobe sa manjm stepenom invalidnosti. Mnoge osobe sa invaliditetom se plaše da se zaposle, jer tada postoji mogućnost da izgube tuđu negu i pomoć.

Osobe sa invaliditetom treba da budu uporne u traženju posla. Posao se neće naći sam od sebe, moramo sami da ga tražimo. Upornost se isplati.

AutorkaZorana Avdić

About the Author

Redakcija:

2 Comments so far. Feel free to join this conversation.

  1. Nenad 13/07/2017 at 10:46 am - Reply

    Nenad Kojic Znate li gubimo li pravo na primane tudje nege i uvecanja tudje nege, ako se pregledom utvrdi radna sposobnost i posle toga ostvari radni odnos?

    • Redakcija 16/07/2017 at 10:18 pm - Reply

      Poštovani Nenade, stav naše pravne službe je da dodatak za pomoć i negu drugog lica ne bi smeo da se izgubi ukoliko zasnujete radni odnos. Ova vrsta naknade nije primanje, odnosno zarada, već naknada kojom teorijski vi možete da platite asistenciju prilikom odlaska na posao (ukoliko vam je potrebna). Veliki deo naših korisnika/ca, je zaposlen i prima ovaj dodatak. S druge strane, dešava se da su ljudi u dilemi kao i vi, jer su čuli da su nekim osobama sa invaliditetom ukinuli tuđu negu i pomoć, onog momenta kada su se zaposlili. Kao što vidite mišljenja su podeljena, pa bih vam preporučila da za detaljnije informacije kontaktirate PIO fond. Srdačan pozdrav!

Leave A Response