Sve je sačinjeno od umanjenih delova sebe: Intervju sa Tanzilijom Polujahtovom, autorkom metode fraktalnog crteža

Posted on by Marijana Čanak

FraktalPrapočeci fraktalnog metoda dosežu u doba starog veka i egipatske kulture, gde su se poštovala isceliteljska svojstva boje i svetlosti (hromoterapija i helioterapija). Kako boje i svetlost deluju na ljudske emocija tema je mnogobrojnih naučnih i umetničkih traganja. Šezdesetih godina prošlog veka francuski matematičar Benoa Mandelbro (Benoît Mandelbrot) uspeo je da matematičku formulu pretvori u vizulni oblik i – tako su nastali fraktali. Fraktal je geometrijski oblik koji se može uvećavati u nedogled, pri čemu se otkriva bogatstvo njegovih nevidljivih detalja. Uočava se da postoji istovetnost između celine oblika i njegovih manjih delova, pa je tako fraktal zapravo objekat  koji se sastoji od umanjenih verzija samog sebe. Fraktale možemo uočiti svuda u prirodi. Ceo svet je fraktalan, a ljudsko telo je fraktal Univerzuma. Crtajući fraktal, mi radimo autoportret duše;  činimo vidljivim one apstraktne delove sebe.

Fraktalni crtež nastaje iz jednog poteza, jedne neprekinute linije izvučene potpuno slobodnim kretanjem ruke po papiru, koju ne sputava ništa, pa čak ni pogled crtača. Da, fraktal je crtež koji se radi zatvorenih očiju. Nastala polja (takozvana fraktalna mreža) potom se boje po određenim pravilima metode fraktalnog crtanja. Kombinacije i raspored boja, različite vrste linija i variranje pritiska olvke imaju terapijska dejstva. Linija usmerava naše misli, a određene bojama unosimo sklad, kako u fraktalna, tako i u naša životna polja (zdravlje, međuljudske odnose, poslovanje, kreativni projekti).

KAKO SE CRTA FRAKTALNI CRTEŽ:

Podesite tajmer na šezdeset sekundi. Postavite vrh crne hemijske na površinu A4 papira. Zatvorite oči i pustite da ruka slobodno pleše po papiru. Ako se dogodi da skliznete izvan radne površine, samo se vratite i nastavite. Vucite liniju ne odižući olovku od papira sve dok vas ne zaustavi tajmer. Radite to umerenim i opuštenim pokretom, ni previše sporo, ni previše brzo, u svim pravcima, raznovrsno i bez ikakve namere da napravite neki konkretan oblik. Pustite da se crtež  nacrta sam od sebe. Kada istekne minut, otvorite oči. Pred vama je fraktalna mreža. U idealnom slučaju zauzima dve trećine papira i pozicionirana je na sredini papira. Ako primetite da na nekom mestu visi otvorena linija, zatvorite je povlačenjem ka najbližoj tački. Onda uzmite kutiju sa barem dvadeset četiri drvene bojice i zatvorenih očiju izvucite jednu. Obojite njome neko polje na fraktalnoj mreži. Pri jednom izvlačenju, istom bojom možete obojiti jedno ili dva velika polja, šest do sedam srednjih ili jedno do dvanaest malih polja. Vratite bojicu u kutiju, zatvorite oči i ponovo izvlačite… dok ne obojite ceo fraktal. Boje treba da budu ujednačeno raspršene po celoj mreži, nanesene precizno i različitim vrstama pritiska. Tako se dobija prvi dijagnostički crtež, iz koga će dobar terapeut iščitati vaš istorijat, karakteristike ličnosti, sklonosti, blokade i usmerenja… Nakon crtanja dijagnostičkih fraktala (3), art-terapeut daje uputstva za izradu (18) korektivnih crteža.  Fraktalni ciklus sastoji se od ukupno 21 crteža, jer toliko je potrebno dana (ili ponovljenih radnji) da trajno usvojimo neku promenu. Da bi rad na fraktalnom crtežu bio delotvoran, neophodno je pridržavati se čeličnih pravila ove metode. Vreme za umetničke iskorake dolazi posle, jer: da bi se pravila kršila, treba ih prvo dobro poznavati. Dobra vest je da je fraktalni metod autokorektivan, što znači: kada se jednom ovlada osnovnim pravilima crtanja, svako postaje sopstveni terapeut.

фотографияŠTA SE DOGAĐA U NAŠEM MOZGU DOK CRTAMO FRAKTALE:

Ljudski mozak je fraktalan. Crtanje fraktala doprinosi očuvanju vitalnosti naših mentalnih funkcija. Nekada je preporuka da se fraktal radi levom rukom ili se crta obema rukama istovremeno – što kod desnorukih menja mentalnu rutinu, aktivira suprotnu hemisferu mozga, zbog čega to nije samo motorički, nego i mentalni izazov. Rad na fraktalu istovremeno trenira naše kognitivne funkcije i utiče na razvoj precizne motorike. Pažljiv rad na preciznoj talasastoj fraktalnoj liniji poboljšava kognitivna svojstva i unapređuje sposobnosti rešavanja složenih životnih zadataka, bez obzira na starosno doba. Ako se ispravno radi, fraktalna linija efikasna je u prevenciji demencije. Amplituda bojenja srednjih i malih polja (dimenzija od semena tikve do makovog zrna) ima dejstvo emocionalnog stabilizatora: smiruje, smanjuje razdražljivost i razvija strpljenje. Potvrđeno je da negde na četrnaestom crtežu fraktalnog ciklusa primetno povećavamo nivo tolerancije na frustraciju i brišemo ustaljeni obrazac reagovanja na određene (teške) situacije. Bojenje sitnih polja takođe je u stanju da produbljuje i proširuje naše misaone procese. Ukratko: crtanjem se možemo opametiti.

DEJSTVO BOJA

Više od osamdeset posto sadržaja mi upijamo i primamo vidom, što utiče na naše metaboličke i fiziološke procese u telu. Percipiranjem boje unosimo određene promene u svoj život. Kada nam u organizmu nedostaje crvena boja, telo nam to signalizira plavičastim beonjačama i noktima. Ležanje u crvenoj postelji otkloniće psihičku iscrpljenost. Snop zelene svetlosti unosi zdravlje u deo tela na koji je usmeren. Bilo da smo toga svesni ili ne, boje deluju na naš organizam.

boje

 

REČ-DVE O AUTORKI METODE FRAKTALNOG CRTANJA:

Ko je Tanzilija Polujahtova?

Tanzilija PAutorka i edukatorka koja kombinuje raznovrsna saznanja iz više naučnih oblasti u svom jedinstvenom terapijskom radu. Tanzilija Zakirovna Polujahtova  je pedagoškinja, psihološkinja-savetnica, porodična psihoterapeutkinja, programerka korektivnih metoda u oblastima fizike boja, fizike oblika i fizike zvuka. Autorka je nekoliko terapijskih metoda: metode fraktalnog crteža (dijagnostika i korekcija bojom), metode korekcije glasom (korekcija fizičkog i emocionalnog stanja), metode biokristal Spas (koja se bavi uticajem oblika na fizičko i emocionalno stanje). Takođe se bavi numerologijom (posebno uticajem datuma rođenja na naš život). Ubraja se među vodeće specijalistkinje zdravstvenih i obrazovnih programa, seminara i treninga. Napisala je mnogobrojne autorske članke i knjigu Izvornik fraktalne mudrosti ili novi pogled na naše mogućnosti (Moskva, 2002). Osnivačica Međunarodne asocijacije fraktalnog metoda. Živi i radi u Jekaterinburgu, u Rusiji.

O FRAKTALNOM METODU OD AUTORKE LIČNO:

Kako se pojavila prva ideja fraktalnog metoda?

Metod fraktalnog crteža je nastao iz potrebe da se unaprede klasični testovi ličnosti, koji čoveka sagledavaju na pojednostavljen, ali i predvidljiv način, koji ne nijasiraju pojednica, već se svi odgovori većinom svode na da ili ne. Fraktalni crtež pruža obilje podataka o pojedincu, tako da vidimo čoveka u celosti, sa svim posebnostima i potencijalima.

Rad na fraktalu je metoda rada na sebi, vrsta meditacije, kreativan način da, korigujući liniju i svesnom upotrebom boja, korigujemo sebe i svoje unutrašnje procese. Uopšteno govoreći, crtanje fraktala razvija kreativnost, intuiciju, strpljenje, koncentraciju, samopouzdanje, fleksibilnost, harmonizuje odnose sa drugima – to su aspekti koje svi težimo da razvijemo, bez obzira na vidljivost invaliditeta. Da li postoje neki specifični benefiti u primeni fraktalnog metoda kod osoba sa motornim invaliditetima?

Naravno da postoje. Imam obilje primera iz lične prakse tokom koje sam pratila nastanak promena kako kod dece, tako i kod odraslih osoba sa invaliditetom. Izdvojila bih primetan napredak u sposobnosti socijalizacije, kao i povećan stepen samostalnosti i brige o sebi.

Fraktalna sovaCrtanje fraktala otklanja negativna psihološka stanja (stres, anksioznost, traume, depresiju) i podržava nas u periodima rehabilitacije. Kako crtanje fraktala može koristiti ženama koje su pretrpele neki oblik nasilja (fizičko, psihološko, seksualno)?

To je vrlo ozbiljno pitanje. Unutar samog metoda ugrađen je mehanizam koji radi i na takvim zadacima.  Da bi se taj mehanizam aktivirao, neophodno je poznavati i pridržavati se osnovnih pravila izrade fraktalnog crteža. To je mehanizam koji se zasniva na promeni linije, mreže i boja.

Na jednom od seminara o fraktalnom metodu rekli ste da  ne postoji čovek koji ne ume da crta – kad zatvori oči. Da li su fraktali odgovarajuća tehnika za osobe sa delimičnim i potpunim oštećenjem vida?

Imam iskustva u radu sa slabovidim osobama, kao i sa osobama kojima je čulo vida potpuno oštećeno i pokazalo se da uspešno ovladavaju tehnikama fraktalnog crtanja, kada sa njima rade profesionalno obučeni art-terapeuti. Oštećenje vida apsolutno nije prepreka crtanju.

Da li imate iskustva u radu sa umetnicima koji crtaju / slikaju ustima ili nogama?

Na žalost, nemam takvih iskustava, mada bih jako volela! Bila bih zaista srećna da se okupi jedna grupa takvih umetnika koji će crtati zatvorenih očiju, bilo nogama, ili ustima! Sa zadovoljstvom bih radila sa njima. Prenesite moju poruku, ako poznajete takve umetnike.

Kakve su sve mogućnosti primene fraktalnog metoda za osobe iz autističnog spektra i kod neverbalnih osoba?

Mogućnosti su zaista velike, a prvi korak je obučiti stručnjake i terapeute kako da primenjuju fraktalno crtanje u svom radu: defektologe, psihologe, fizijatre i ostalo osoblje. Imamo dobre pokazatelje u radu sa osobama sa autizmom, jer je u  fraktalni metod utkan mehanizam socijalizacije. Oni koji mogu da usvoje pravila metoda, mogu da postignu te rezultate: da poboljšaju nivo komunikacije, da smanje strahove, da se oslobode anksioznosti i briga…

Posebna vrsta crteža su takozvani grupni fraktali, namenjeni poboljšanju međusobnih odnosa. Zajedničko crtanje ovde je vid uzajamnog učenja i razumevanja, prihvatanja različitosti. Kako fraktali podstiču razvoj tolerancije i da li imate iskustva u primeni ovog metoda u školama, u programima inkluzije?

Da, fraktali su sigurno dobra alatka za inkluzivne programe. Deca u razredu crtaju grupni fraktal, na papirima A1 formata, a zatim ga svi zajedno boje. Crtež ostaje istaknut u razredu i doprinosi razvoju druželjubivosti i tolerancije, što i jeste osnovni cilj inkluzije.

Postoji li suštinska razlika između dela koja nastaju u terapijskim procesima, na umetničkim radionicama sa klijentima, i dela za koja svi znamo iz istorije umetnosti?

Jedina je razlika u tehnici stvaranja. Istorija umetnosti ne poznaje dela koja su nastala u jednom potezu neprekinute linije, zatvorenih očiju, zar ne?

 

Tokom maja meseca Tanzilija Polujahtova gostovaće u Beogradu i Novom Sadu, gde će održati niz radionica fraktalnog crtanja i obuka za njihovu primenu u različitim životnim i profesionalnim oblastima.  Na sopstvenu inicijativu, autorka će održati trosatnu radionicu metode fraktalnog crtanja za žene sa motornim invaliditetom u Organizaciji … IZ KRUGA – VOJVODINA. Tačan termin radionice biće blagovremeno objavljen na našim stranicama. O planu gostovanja Tanzilije Polujatove u Srbiji možete se informisati u Centru za afirmaciju DAR Art.

Komunikaciju prevodila: Milkica Vuletić, predsednica Centra za afirmaciju DAR Art

About the Author

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

Leave A Response