Poziv za edukativni program “Aktivacijom do zaposlenja”

Posted on by izkruga

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje u Novom Sadu petodnevni edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom (do 30 godina) iz Vojvodine koji žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost daljeg usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom sa velikim brojem kompanija u procesu zapošljavanja i obuhvata set veština koje diktiraju savremeni trendovi na tržištu rada i koje poslodavci označavaju kao preduslov radnog angažovanja. Edukativni program se realizuje u okviru projekta Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.


Edukativni program će se realizovati u Novom Sadu u periodu od 26. do 30. oktobra 2015. od 9.30 do 17.30.

Program je edukativno-radioničarskog karaktera, a predavači su predstavnici poslovnog sektora, zaposleni u kompanijama, preduzećima i poslovni konsultanti.

Teme koje će se obrađivati:
•    Pisanje CV-a, priprema za intervju za posao, strategija traženja posla;
•    Veštine komunikacije;
•    Asertivna komunikacija;
•    Veštine prezentacije;
•    Veština prodaje i odnos prema korisnicima;
•    Osnove lične efikasnosti;
•    Donošenje odluka;
•    Upravljanje vremenom;
•    Rešavanje problema i upravljanje stresom;
•    Timski rad;
•    Kancelarijsko poslovanje.
(Moguće su izmene temam. Polaznici će pre obuke dobiti konačnu agendu)

Učešće na obuci je besplatno. Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale i sl, kao i smeštaja i prevoza (za učesnike van Novog Sada) i ishrane (za sve učesnike) tokom trajanja obuke.

Polaznici će od Foruma mladih sa invaliditetom dobiti potvrdu o završenoj obuci sa listom edukacija i imenima predavača. Određeni broj polaznika će imati priliku da pohađa radnu praksu.

Da biste se prijavili za učešće u edukativnom programu potrebno je popuniti Prijavni formular i poslati na imejl adresu: office@fmi.rs.

Rok za podnošenje prijava je petak 02. oktobar 2015. Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu primljenih prijavnih formulara, Forum mladih sa invaliditetom odabraće 15 učesnika za učešće u edukativnom programu i samo odabrane izvestiti o rezultatima selekcije.

Za sve dodatne informacije o programu možete pozvati kancelariju Foruma mladih sa invaliditetom na telefonski broj 011 3220632 svakog radnog dana od 09:00 do 17:00 ili im se obratiti imejlom na adresu office@fimi.rs.

Tekst na osnovu dopisa Foruma mladih sa invaliditetom pripremila Veronika Mitro

About the Author

Leave A Response