17 stvari koje je Stela Jang želela da znate

Posted on by Redakcija

Stela Jang, koja je umrla decembra 2014. godine u svojoj 32 godini, bila je strastvena, provokativna i duhovita australijanska aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom. Ovo su 17 stvari koje je želela da ljudi znaju.


“Počela sam da nazivam sebe ženom sa invaliditetom, i bogaljem. Dobrih trinaest godina nakon što sam 17-godišnja ja počela za sebe da govorim bogalj, to još uvek užasava ljude. Činim to zato što je to reč koja čini da se osećam jakom i moćnom.”

Stela Jang u pismu  80-godišnjoj sebi

“Polovina svih osoba sa invaliditetom [u Australiji] živi blizu ili ispod granice siromaštva. Manje od 40 posto nas je zaposleno … Zapravo, Australija se nalazi na posljednjem mestu među državama članicama OECD-a (Organizacija za ekonomski razvoj i saradnju) kada je u pitanju kvalitet života osoba sa invaliditetom.”

Stela Jang o kvalitetu života osoba sa invaliditetom

“Moj ples je politička izjava, jer tela sa invaliditetom su politička po sebi, ali ja uglavnom plešem  iz istih razloga kao i bilo ko drugi: jer ples leči moj duh i ispunjava me radošću.”

Stela Jang o plesu i telima sa invaliditetom

“Ove fotografije – ima mnogo takvih – predstavljaju ono što zovemo porno inspiracijom. I ja svesno  koristim termin porno, jer jedna grupa ljudi ima koristi od predstavljanja druge grupe ljudi kao objekata.”

Stela Jang o tome kako se osobe sa invaliditetom predstavljaju kao inspirativne

“Citat jedini invaliditet u životu je pogrešan stav je čista glupost … Nikada nije količina naklonosti prema uspinjanju uz stepenište učinila da se one pretvore u rampu. Nikakva količina stavova sa središta police za knjige koja zrači pozitivnim stavom neće prevesti sve te knjige u Brajevo pismo.”

Stela Jang o tome kako se porno inspiracija pogrešno isčitava

“Ne mislim da je pitanje da li ili ne Australija može sebi da priušti da to učini. Već je pitanje koliko dugo mi još možemo da dozvolimo da to ne učini.”

Stela Jang o Nacionalnom programu osiguranja osoba sa invaliditetom

“Nacionalni program osiguranja osoba sa invaliditetom je ulaganje u sve Australijance. Ne radi se o ljudima poput mene koji trenutno žive sa invaliditetom, radi se o svima onima koji će možda u budućnosti živeti.”

Stela Jang navodi zašto je Nacionalni program osiguranja osoba sa invaliditetom važan – jer će jednog dana možda zatrebati

“Želim da živim u svetu u kojem nemamo tako niska očekivanja od osoba sa invaliditetom – čestita nam se za to što smo ustali iz kreveta i što se izjutra sećamo svojih imena. Želim da živim u svetu u kojem cenimo istinska dostignuća osoba sa invaliditetom.”

Stela Jang o tome šta društvo treba da očekuje od osoba sa invaliditetom

“Nije bitno kako je došlo do toga da budemo ovakvi kakvi jesmo. Stvarno. Ako samo sedite pored nekog od nas u vozu, ili čekate red u kafiću, vi zapravo to ne treba da znate.”

Stela Jang o jednoj od stvari koje želi da razumemo o korisnicima invalidskih kolica

“Ako se družim sa osobom bez invaliditeta, ne znači da je ona naš staratelj. Osobe sa invaliditetom imaju prijatelje, partnere, decu, roditelje, braću i sestre i porodice kao i svi ostali ljudi.”

Još jedna lekcija Stele Jang

“Osobe sa invaliditetom nisu ljubazne i zahvalne sve vreme; postajemo razdražljivi kada stvari ne idu onako kako smo želeli, baš kao i svi ostali ljudi.”

Stela Jang na optužbe za ubistvo Oskara Pistoriusa  i o uzorima sa invaliditetom

“Vaša deca će zuriti. I to je sasvim u redu … Ako im kažete da ne zure, ili ih obeshrabrite da postavljaju pitanja jer mislite da bi nas to moglo uznemiriti, učite ih da je izgledati drugačije nešto čega se treba stideti. A nije.”

Stela Jang o tome kako reagovati kada vaša deca zure u osobe sa invaliditetom

“Ja sam ateista već duže vreme – otkad sam prvi put čula da postoje samo STEPENICE DO NEBA.”

Govor Stele Jang na Globalnoj konvenciji ateista

“Iako [ Piter Singer ] može opaziti vrednost u životu koji ja sada živim, čak me može tretirati i kao ravnopravnu, on i dalje veruje da roditeljima i lekarima treba dati izbor da okončaju život kao što je moj pre nego što postane problematičan. Za mene, kao i za mnoge druge osobe sa invaliditetom, to je lična stvar.”

Odgovor Stele Jang filozofu Piteru Singeru na njegovo mišljenje da roditeljima treba dati mogućnost da ubiju svoje bebe sa invaliditetom nakon što su rođene

“Mi imamo tako malo prilika da javno i ponosno slavimo našu zajednicu i neverovatne doprinose osoba sa invaliditetom. Paraolimpijske igre su naše. Dalje ruke od njih.”

Stela Jang o tome zašto Paraolimpijske i Olimpijske igre ne bi trebalo da budu integrisane

“Obećavam da ću zgrabiti svaku priliku obema rukama, da ću reći da što češće mogu, da ću rizikovati, uplašiti se od sopstvene gluposti, i zabavljati se mnogo.”

Stela Jang u pismu 80-godišnjoj sebi

“Nikada nisam mislila da ću umreti mlada. Ali sam svesna, ponekad istinski bolno, da postoje ljudi koji su to mislili.”

Stela Jang u pismu 80-godišnjoj sebi

 Tekst prevela Veronika Mitro

Izvor: http://www.abc.net.au/news/2014-12-08/17-things-stella-young-wanted-you-to-know/5950814

About the Author

Redakcija:

Leave A Response