Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Posted on by Redakcija

Mirza Jašarević iz CRP-a podsetio je da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini (FBiH) bio dugo u parlamentarnoj proceduri i da je dobro što je donesen 2010. godine, a da se u narednom vremenu on može dorađivati.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike spremno je da se otklone određeni nedostaci i propusti u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u FBiH i njegov cilj da ovaj zakon bude fleksibilan i omogući zapošljavanje što većeg broja osoba s invaliditetom, ali da, također, u isto vreme pruži stimulacije poslodavcima i da ih ohrabi da kreiraju nova radna mesta za osobe s invaliditetom. Rekao je to u Sarajevu pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić tokom radnog sastanka koji je organizirala koalicija 13 nevladinih organizacija pod nazivom “Mogu, hoću, znam”, a s ciljem analiziranja osamnaestomesečne implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u FBiH.


Koaliciju predvodi Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla i Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, a sastanak je, osim Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, podržao i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Izvršni direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko kazao je da je u implementaciji spomenutog zakona do sada primećeno da postoji problem s kontrolom ubiranja prihoda u Fond, zato što zakonom nije predviđeno ko vrši nadzor nad uplatom određenih davanja i doprinosa te da u zakonu nije jasno definirano organiziranje radionica za osobe s invaliditetom, kao ni zapošljavanje osoba s težim invaliditetom.

“Pitanje definicije invaliditeta, također, nije dobro rešeno, ali s ovim sada načinom poslodavci nam dokazuju da je kvotni sistem na neki način zadovoljen, jer su kao zaposlili dovoljno osoba s invaliditetom iako objektivno znamo da nije takva situacija. Ono što je također važno je da se regulira pitanje rehabilitacije osoba s invaliditetom, odnosno kako se to radi, ko to radi i mi moramo pokrenuti priču o formiranju centara za rehabilitaciju i osposobljavanje i u kantonima i na nivou FBiH i vidjeti ko će to finansirati i pod kojim uslovima će se oni osnivati”, kazao je Zuko.

Na sastanku je rečeno da treba rešititi i organizaciona pitanja unutar Fonda te pitanje evidencija.

Mirza Jašarević iz CRP-a podsetio je da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u FBiH bio dugo u parlamentarnoj proceduri i da je dobro što je  donesen 2010. godine, a da se u narednom vremenu on može dorađivati.

“Sretni smo da nakon pet, šest godina parlamentarne procedure imamo zakon i osobe s invaliditetom imaju mogućnost da apliciraju za projekte, da budu podržani, kao i poslodavci koji ih primaju na rad”, kazao je Jašarević.

Ivica Marinović, v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH , govoreći o zapošljavanju osoba s invaliditetom, kazao je da je taj fond do sada raspisao dva javna poziva i da je po stimulativnim merama zaposleno oko 100 osoba, a kroz projekte koje je Fond finansirao, u iznosu oko 2,2 miliona KM oko 20 osoba.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response