Sertifikati za stručno osposobljavanje osoba sa invaliditetom

Posted on by izkruga
dodela-diplomaGradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i član Gradskog veća za privredu Marko Narančić u petak 2. decembra uručili su sertifikate i čestitali polaznicima којi su uspešno završili obuke za povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom u okviru projekta Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, koji je organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizovala preko gradske Uprave za privredu, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Rezultat projekta je sedam zaposlenih žena.

Obuke za povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom – prvenstveno žena, realizovane su od 1. jula do 31. oktobra 2011. godine, kada je obučeno 30 osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada, i to 25 žena i 5 muškaraca, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uz stručnu podršku trenerica agencije Pro Studio, Tatjane Lazor Obradović i Ivane Koprivica, održano je 30 radionica, izrađen je program obuke, kreirane su prezentacije i radni materijali i literatura za sve učesnice/ke.


Program obuka je sadržao sledeće teme:

• Nezaposlenost i mentalno zdravlje žena sa invaliditetom
• Informisanje o pravima i zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
• Jačanje samoefikasnosti i izgradnja samopouzdanja
• Procena i predstavljanje sebe – poslovne veštine i osobine
• Pisanje biografije (CV) i propratnog pisma
• Otklanjanje prepreka i nalaženje posla (socijalna mreža i informativni razgovor)
• Intervju sa poslodavcem
• Poslovna komunikacija
• Menadžerske veštine – osobine.

Posebna pažnja bila je posvećena mentorskoj podršci učesnicama/ima u aktivnom traženju posla, razmenom informacija o mogućnostima zaposlenja, podrškom u izradi radnih biografija, upućivanjem učesnica/ka na aktivnosti i usluge koje pružaju druge organizacije, kao i Nacionalna služba za zapošljavanje.

About the Author

Leave A Response