Fizičko nasilje je svaka direktna ili indirektna aktivnost koja oštećuje život, blagostanje ili zdravlje žene s invaliditetom, prouzrokujući bol,...