Transinvalidnost izučava se od početka prošlog veka, kada je poistovećivana sa terminima abasiofilija ili poremećaj identiteta telesnog integriteta....