Prisilnoj sterilizaciji podvrgnute su mnoge žene s invaliditetom, a najviše devojke i žene s intelektualnim invaliditetima. Prisilna sterilizacija narušava...

Meksikanke sa psihosocijalnim invaliditetom (depresija, šizofrenija i bipolarni poremećaj) trpe sistematsku zloupotrebu svojih seksualnih i reproduktivnih...