Seksualno nasilje prema osobama s intelektualnim invaliditetom 7 puta je učestalije nego prema osobama bez invaliditeta. Kod žena s intelektualnim invaliditetom,...

Ne možemo se odmaknuti od straha, jer strah živi u našim glavama. Naš kredibilitet mora biti uništen. Na sudu se karakter žene provlači kroz blato:...

Zašto su osobe sa intelektualnim invaliditetom izložene seksualnim napadima – Ne želim da kažem laka meta, ali jesmo laka meta, jer se...

Imam šest godina. Dok su mi roditelji na poslu, čuva me neka tuđa baba, jer je moja proglašena neuračunljivom. Ima Achajmera, pa svi govore da je...

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S podnela je Ustavnom sudu Republike Srbije  inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti...