Većina osoba bez invaliditeta misli da, ako imate oštećenje vida, seks nije za vas. Pretpostavljaju da je vizualna stimulacija osnova seksa –...

Svi imamo pravo da zadovoljimo svoje seksualne potrebe, bilo da imamo poteškoće u kretanju, hronični umor ili bilo koje drugo zdravstveno stanje. Kako...

LGBTQ osobe sa razvojnim invaliditetom često se suočavaju sa barijerama na planu identiteta, a neki od njih koriste ta negativna iskustva kako bi doprineli...

Monika Žunji (Mónika Zsúnyi) ima 26 godina i živi u Temerinu. Završila je master studije na studijskom programu Primenjena matematika na PMF-u...

Razgovarati o seksu sa tinejdžerima predstavlja poteškoću za sve roditelje. Čini ih anksioznim i stvara besane noći. Za roditelje koji imaju dete...