Svi imamo pravo da zadovoljimo svoje seksualne potrebe, bilo da imamo poteškoće u kretanju, hronični umor ili bilo koje drugo zdravstveno stanje. Kako...

LGBTQ osobe sa razvojnim invaliditetom često se suočavaju sa barijerama na planu identiteta, a neki od njih koriste ta negativna iskustva kako bi doprineli...

Monika Žunji (Mónika Zsúnyi) ima 26 godina i živi u Temerinu. Završila je master studije na studijskom programu Primenjena matematika na PMF-u...

Razgovarati o seksu sa tinejdžerima predstavlja poteškoću za sve roditelje. Čini ih anksioznim i stvara besane noći. Za roditelje koji imaju dete...

Iz ugla seksualnog zdravlja i ljudskih prava, stavovi i barijere plasirani od strane društva predstavljaju najveće ograničenje kada je u pitanju seksualno...