Seksualno nasilje prema osobama s intelektualnim invaliditetom 7 puta je učestalije nego prema osobama bez invaliditeta. Kod žena s intelektualnim invaliditetom,...

Za neke ljude, ja sam primer žene koja otvoreno govori o onome što je preživela. Zvali su me hrabrom, odvažnom i svim onim što ide između. Govorila...

Profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom trebalo bi da umeju da prepoznaju znake nasilja. Takođe je važno da preispitaju sopstvene stavove...

Uobičajena reakcija na seksualno uznemiravanje i zlostavljanje je okrivljavanje žrtve što nije progovorila ili jednostavno otišla. – Ja...

Svi koji preživimo silovanje ili seksualni napad suočavamo se sa različitim izazovima – na dnevnoj bazi. Na terapijama pokušavamo da isprocesuiramo...