Osobe s invaliditetom izložene su tri puta većim riziku od seksualnih napada u odnosu na osobe bez invaliditeta. Statistike pokazuju da je oko 60%...