Hoću da pomognem ženama s invaliditetom da prevaziđu strahove i barijere koje nasilje donosi. Ovo je moja priča. Upoznala sam tog muškarca na...