(ENIL) pokreće novu kampanju – EU fondovi za naša prava da bi zagovarala za bolji sistem monitoringa i žalbi u korištenju EU fondova koji su...

Marijeta drži svoju poruku za ENIL-ovu petomajsku kampanju – “samostalni život je živeti na moj način ali uz pravilnu podršku”,...

Broj lica s autizmom i srodnim razvojnim invaliditetom je velik i raste, ima ih svuda kako u svetu tako i kod nas. Oni su zastupljeni u svim nivoima svakog...

Ženeva,  1. april 2015. – u okviru razmatranja Inicijalnog izveštaja EU o primeni Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, zapadni regionalni...

Na 28. sednici Saveta za ljudska prava u Njujorku, Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava predstavila je svoju Tematsku studiju...