Malo je istraživanja koja se bave trudnoćom, porođajem i materinstvom  žena s invaliditetom. Dok se većina žena suočava sa mnoštvom socijalnih...