Jedno od kompleksnih pitanja u slučajevima prijavljivanja nasilja je: da li da žena obelodani da ima nevidljivi invaliditet (hroničnu bolest, depresiju,...

Osobe koje ne upotrebljavaju verbalne oblike komunikacije često ne mogu da spreče, niti da prijave nasilje, čemu doprinose mnogobrojni faktori: izazovi...

Žene koje su preživele nasilje suočavaju se sa ozbiljnim uzrocima stresa i traume, tokom života sa nasilnim partnerom, kao i nakon izlaska iz nasilne...

Nerazumevanje i stigma rezultiraju diskriminacijom i potcenjivanjem ozbiljnosti nasilja, kao i obezvređivanjem kapaciteta samih žena s invaliditetom...

– Hoću da govorim o stidu… Trauma je posramljujuća, okovi degradiraju. Kako se u institucijama gubi osećaj za život u zajednici, osoblje postaje...