U Centru za podršku ženama u Kikindi  12. aprila Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je još jednu u nizu fokus grupa sa ženama...

U sredu, 4. aprila 2018. godine u prostorijama Udruženja paraplegičara Banata u Zrenjaninu održana je prva u nizu planiranih fokus grupa na kojoj su...

Žene s invaliditetom izložene su specifičnim i kompleksnim oblicima nasilja. Neophodno je uzeti u obzir intersekciju roda i invalidnosti, kako bi se...