Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost...

U periodu pandemije korona virusa, kao i u procesu izlaska iz nje, važno je da osnovna zaštitna sredstva budu dostupna svima. U mnogobrojnim ustanovama...

Jedno od kompleksnih pitanja u slučajevima prijavljivanja nasilja je: da li da žena obelodani da ima nevidljivi invaliditet (hroničnu bolest, depresiju,...

Osobe koje ne upotrebljavaju verbalne oblike komunikacije često ne mogu da spreče, niti da prijave nasilje, čemu doprinose mnogobrojni faktori: izazovi...

Žene koje su preživele nasilje suočavaju se sa ozbiljnim uzrocima stresa i traume, tokom života sa nasilnim partnerom, kao i nakon izlaska iz nasilne...