Iskustva žena sa invaliditetom i rizici od nasilja povezani su sa njihovim fizičkim, senzornim ili intelektualnim oštećenjima, marginalizacijom koju...

Žene s invaliditetom izložene su specifičnim i kompleksnim oblicima nasilja. Neophodno je uzeti u obzir intersekciju roda i invalidnosti, kako bi se...