Doroteja Diks, autorka, učiteljica i reformatorka. Zahvaljujući njenim zalaganjima za prava zatvorenika i osoba sa mentalnim invaliditetom, svest o toj...