Gestapo ju je opisivao kao najopasniju od svih savezničkih špijuna. – Moramo je naći i uništiti! – stajalo je na hiljadama postera koje...