Zašto su osobe sa intelektualnim invaliditetom izložene seksualnim napadima – Ne želim da kažem laka meta, ali jesmo laka meta, jer se...

Inteligentni životi (Intelligent Lives) je novi dokumentarac nagrađivanog filmskog autora Dena Habiba koji podriva tradicionalne predstave inteligencije....