Nagrada Cvet jednakosti dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom,...

Medijska tradicija počiva na upotrebi stereotipa u prikazivanju osoba s invaliditetom. Bilo da su ti stereotipi pozitivni ili negativni, ne odgovaraju...