Medijska tradicija počiva na upotrebi stereotipa u prikazivanju osoba s invaliditetom. Bilo da su ti stereotipi pozitivni ili negativni, ne odgovaraju...