Kad živite s invaliditetom, poznate su vam stvari koje osobe bez invaliditeta ne kapiraju. Na primer, neko ko koristi kolica ne mora uvek da ih koristi...