Organizacija Forum mladih sa invaliditetom i banka Societe Generale Srbija započinju realizaciju šestog ciklusa programa Inkluzivna akademija, koji ima...