Svaka peta žena u svetu ima invaliditet. U iskustvima žena s invaliditetom rodno zasnovano nasilje često je ukršteno sa diskriminacijom na osnovu...

– Kad imaš invaliditet i živiš sa nasilnikom, bojiš se da progovoriš – kaže Ebere, žena koja je godinama živela u nasilju. –...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine pružila je ukupno 102...

Odnos između osobe s invaliditetom i negovatelja trebalo bi da je zasnovan na zdravim osnovama i da rezultira benefitima za obe strane. Ipak, nasilje,...

Identični društveni i kulturološki stereotipi koji utiču na našu percepciju osoba s invaliditetom koje trpe nasilje zavaravaju nas i kad je reč...