NN ima 52 godine, medicinska je sestra u penziji i ima multiplu sklerozu. Majka je dvoje odrasle dece. Nakon sticanja invaliditeta, preživela je partnersko...

U organizaciji WAVE mreže sredinom septembra je održan multidisciplinarni dvodnevni onlajn trening na temu podrške ženama s invaliditetom koje su...

Svaka peta žena u svetu ima invaliditet. U iskustvima žena s invaliditetom rodno zasnovano nasilje često je ukršteno sa diskriminacijom na osnovu...

– Kad imaš invaliditet i živiš sa nasilnikom, bojiš se da progovoriš – kaže Ebere, žena koja je godinama živela u nasilju. –...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine pružila je ukupno 102...