Nedavno sam se putem Fejsbuka prepirala sa rođakom koji mi je poslao sliku inspirativne osobe s invaliditetom: Paraolimpijka jaše konja, uz natpis nema...

– Nije žurila i, kad me nije razumela, rekla bi mi to. Neki ljudi se pretvaraju da me razumeju iako nije bilo tako. Ona je bila iskrena. Rešile...

Nekada žene koje žive u nasilju ne prepoznaju da ono što im se dešava jeste nasilje. Misle da je to normalno i da mora biti tako. Tabela u nastavku...

Kad se fizičko i verbalno nasilje javi u partnerskim vezama žena s invaliditetom, često ima nijansirane i kompleksne forme koje nisu odmah prepoznatljive....

Spiritualno nasilje je zloupotreba nečijih verskih / religijskih uverenja, kao i zloupotreba pozicije, rituala i religijske prakse, radi manipulacije,...