Žene sa invaliditetom tokom svog životnog veka doživljavaju različite oblike rodno zasnovanog nasilja: od ismevanja i grubih šala, kritikovanja i...

Međunarodni dan eliminacije nasilja prema ženama obeležava se 25. novembra. Taj datum je podsetnik na različite prekršaje s kojima se žene suočavaju...

Žene s invaliditetom izložene su različitim oblicima diskriminacije na osnovu roda, invalidnosti, rase/ etničke pripadnosti, jezika, seksualne orijentacije,...

Kombinacija nasilja prema ženama i nasilja zasnovanog na invaliditetu povećavaju rizik od nasilja prema ženama s invaliditetom. Ovi oblici nasilja...

Širom sveta različite studije razotkrivaju užasavajuće činjenice o nasilju nad ženama s invaliditetom. Devojčice i mlade žene s invaliditetom...