Kombinacija nasilja prema ženama i nasilja zasnovanog na invaliditetu povećavaju rizik od nasilja prema ženama s invaliditetom. Ovi oblici nasilja...

Širom sveta različite studije razotkrivaju užasavajuće činjenice o nasilju nad ženama s invaliditetom. Devojčice i mlade žene s invaliditetom...

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost...

U 10 gradova u Srbiji Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje...

Ejbilizam predstavlja splet ideja i uverenja zasnovanih na pretpostavci da je telo bez invaliditeta favorizovano ili preferirano u odnosu na telo sa invaliditetom....