U 10 gradova u Srbiji Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje...

Ejbilizam predstavlja splet ideja i uverenja zasnovanih na pretpostavci da je telo bez invaliditeta favorizovano ili preferirano u odnosu na telo sa invaliditetom....

Žene koje su preživele nasilje suočavaju se sa ozbiljnim uzrocima stresa i traume, tokom života sa nasilnim partnerom, kao i nakon izlaska iz nasilne...

Nerazumevanje i stigma rezultiraju diskriminacijom i potcenjivanjem ozbiljnosti nasilja, kao i obezvređivanjem kapaciteta samih žena s invaliditetom...

– Hoću da govorim o stidu… Trauma je posramljujuća, okovi degradiraju. Kako se u institucijama gubi osećaj za život u zajednici, osoblje postaje...