Zašto žene? Postoje različita objašnjenja o tome zašto su žene izložene nasilju: pripadnost razorenim porodicama, slab razvoj socijalnih i komunikativnih...

– Kad sam se udala, moj muž je dobro znakovao, ali to je bilo davno, kaže da se sada ne seća, da je zaboravio znakovni jezik. Ako se desi da...

Žene sa invaliditetom tokom svog životnog veka doživljavaju različite oblike rodno zasnovanog nasilja: od ismevanja i grubih šala, kritikovanja i...

Međunarodni dan eliminacije nasilja prema ženama obeležava se 25. novembra. Taj datum je podsetnik na različite prekršaje s kojima se žene suočavaju...

Žene s invaliditetom izložene su različitim oblicima diskriminacije na osnovu roda, invalidnosti, rase/ etničke pripadnosti, jezika, seksualne orijentacije,...