Marija (30) je visookoobrazovana i nezaposlena. Aktivistkinja je za prava Romkinja. Nakon turbulentnog braka i razvoda, sa detetom se vratila u roditeljsku...

Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Feministički i ostali kolektivi...

U kontekstu trenutne globalne pandemije izazvane virusom Covid-19, Platforma nezavisnih ekspertskih mehanizama za diskriminaciju i nasilje nad ženama izdala je zajedničko saopštenje 14. jula 2020. godine u Ženevi kojim poziva sve države i relevantne aktere širom sveta da hitno preduzmu korake u borbi protiv globalne pandemije rodno zasnovanog nasilja nad ženama,...

NN ima 35 godina. Fakultetski je obrazovana. Zaposlena. Ima blaži oblik disocijativnog poremećaja i umetničke sklonosti. Živi u Srbiji. Lečena od...

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra 2017. godine kompanija iFit organizovala je dva besplatna treninga i otvoreno...