Drejk Mjuzik je grupa engleskih inovatora, edukatora i zastupnika za prava osoba s invaliditetom. – Verujemo da svako ima pravo na kreativni izraz...

Koliko ste čuli pesama koje se odnose na invalidnost ili su podstaknute iskustvom invaliditeta? Više nego što mislite! ...