LGBTQ osobe sa razvojnim invaliditetom često se suočavaju sa barijerama na planu identiteta, a neki od njih koriste ta negativna iskustva kako bi doprineli...