Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici...

Britanska feministička organizacija „Imkan” /Imkaan/, koja se već više od dve decenije bavi pitanjima nasilja u porodici, prisilnih brakova i tzv....

Šta je intersekcionalnost? Kako mnogobrojne kategorije identiteta kreiraju iskustva svake od nas? Kontekst nasilja nad ženama s invaliditetom / crnim...