Jovana Đukić Osoba sa posebnim potrebama bi bila osoba kojoj je potrebna određena pomoć da obavi određenu radnju. Vrsta pomoći koja je potrebna...

– To je posramljivanje prepakovano u poštovanje. Umesto kao o hrabroj, radije bih da se o meni misli kao o ljubaznoj. Pažljivoj. Žestokoj.Katerina...

Beonvin Braun se smučilo da je drugi ljudi premeštaju bez pitanja, pa je na kolica dodala šiljke. I nije jedina. Niz osoba s invaliditetom prijavljuje...

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...